fbpx

Seminar: Reform markerer mannsdagen 2013

Minkonf19. november markeres den internasjonale mannsdagen i Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom Reform og tidsskriftet Fett.

Mannsdagen 2013 finner sted i Amalie Skram-salen fra kl 14.00 – 16.00, tirsdag den 19. november. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Dette bør du få med deg!

Program:

Første del handler om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Her har vi vært så heldige at vi har fått Liza Reisel fra Institutt for samfunnsforskning og Frode Rønsberg fra Menn i helse på besøk for å belyse tematikken.

Del to handler om psykisk helse og menn. Vi fokuserer spesielt på menn og selvmord. Til denne delen har vi fått satt sammen et panel bestående av selvmordsforsker og psykolog Erlend Mork, maskulinitetsforsker Jørgen Lorenzen og Jo Christian Rand, som blogger om psykiske lidelser.

Vel møtt!

Se også tidsskriftet Fetts nettsider.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon