fbpx

Seminar om antifeminisme og fremmedfiendtlighet

Oslo: 29.-30. nov. I samarbeid med Nordisk Ministerråd har Reform samlet 25 eksperter på antifeminisme og fremmedfiendtlighet til et seminar om hvordan antifeminisme kan motarbeides.

 

Oslo: 29.-30. nov. I samarbeid med Nordisk Ministerråd har Reform samlet 25 eksperter på antifeminisme og fremmedfiendtlighet til et seminar om hvordan antifeminisme kan motarbeides.

I regi av Reform – ressurssenter for menn møtes 25 eksperter fra hele Norden i Oslo for å diskutere anbefalinger om hvordan antifeminisme kan motarbeides.

Etter 22. juli og arrestasjonen av bloggeren Eivind Berge har mediene fokusert på menns motstand mot likestilling. Debatten har vist at antifeminisme og fremmedfrykt henger sammen. Å forstå antifeminisme er et viktig verktøy for å forstå ekstremisme og trakassering på nett, men fenomenet er ennå ikke blitt utforsket grundig.

Seminaret «Maskulinitet, antifeminisme og fremmedfrykt», som arrangeres torsdag 29. og fredag 30. November, er det første som bringer sammen eksperter fra hele Norden for å identifisere mottiltak mot antifeminisme. Blant deltakerne er den svenske forskeren Mattias Gardell, som også vitnet i terrorrettsaken, avdelingsleder i danske PST Anja Dalgaard- Nielsen, ekstremismeekspert på Antirasistisk Senter Shoaib Sultan, forfatter og ledende svensk feminist Maria Sveland, og Cora Alexa Døving fra Holocaustsenteret.

– Som ressurssenter for menn vil vi ta tak i motstanden mot likestilling og feminisme. Vi vil finne ut hva motstanden bunner i, og hvordan vi kan arbeide imot den, sier Lina Tordsson, rådgiver og prosjektkoordinator i Reform. -Den store majoriteten av menn støtter likestillingsprosjektet, og forskning viser klart at likestilling også er bra for menn. Det er viktig å se at kun en minoritet av menn skylder på feminismen som årsak til problemene sine, og å engasjere også dem for et likestilt og mangfoldig samfunn, utdyper Tordsson.

Fakta:
Prosjektet er et oppdrag fra Nordisk Ministerråd og embetsmannskomiteen for likestilling. Det er også et samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

På grunnlag av seminaret og samarbeid med ekspertene vil Reform – ressurssenter for menn utforme et ressurshefte. Ressursheftet skal kartlegge hva antifeminisme er, og hvordan arbeide imot antifeminisme. Særlig vil det fokuseres på forholdet mellom antifeminisme og andre former for motstand, som antisemittisme, fremmedfiendtlighet, islamfobi og høyreekstremisme. Ressursheftet skal være et viktig bidrag til organisasjoner og institusjoner som arbeider helhetlig med høyreekstremisme og antirasisme, likestillingsorganisasjoner, politikere og politiet.

Praktisk / Program for pressen
Tid: Torsdag 29.november 12.30 til 14.45.
Sted: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Akersgt. 59
Kontakt: Lina Tordsson lina(a)reform.no tlf 22340953 / 41739047

Les program og deltakerliste her

_______________________________________________________________________________________________
Utdrag fra programmet

TORSDAG 29. november

12.30
12.50
Velkommen
Ahmad Ghanizadeh, Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet

Introduksjon til programmet
Are Saastad, daglig leder i Reform – Ressurssenter for men
12.50
13.30
Presentasjon: Antifeminism och xenofobi
Mattias Gardell
13.30
13.45
Mulighet for pressen å snakke med deltakerne

Arbeidsseminaret avsluttes fredag 30.november kl. 13.00.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon