fbpx
Print Friendly version of featured image

Samarbeidsprosjekt om fritidsklubber som forebyggende arena

I samarbeid med Ungdom og Fritid skal Reform nå utvikle et nasjonalt kurs om volds- og overgrepsforebygging for ansatte på ungdomshus og fritidsklubber. – Det er viktig å styrke kunnskapen blant voksne som arbeider med ungdom for å forebygge og avdekke vold, sier prosjektlederen.

Alt for mange ungdommer i Norge opplever å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep, sier Hedda Hakvåg. Hun er leder for Reforms nye prosjekt “Ungdom, kjærestevold og grenser”.

– Det er viktig at voksne som jobber med ungdom har kunnskap om vold og overgrep, og ikke minst at de tør ta opp disse temaene med ungdommene de møter.

Spennende samarbeid

I prosjektet har Reform inngått samarbeid med paraplyorganisasjonen Ungdom og Fritid om utvikling  og gjennomføring av et kursopplegg for ansatte på fritidsklubber fra hele Norge. Og dette er en solid samarbeidspartner: Ungdom og Fritid organiserer over 600 klubber og ungdomshus over hele landet, med om lag 50.000 ungdommer og 2.500 ansatte.

I gang: Prosjektleder Hedda Hakvåg, generalsekretær i Ungdom og Fritid, Christina Søgård og organisasjonskonsulent samme sted, Henriette Øyan, møttes til prosjektoppstart denne uka.

– Ungdom og Fritid er en organisasjon med masse kompetanse på ungdomsarbeid, og betydelig kunnskap om unges livssituasjon. Gjennom å kurse ansatte på fritidsklubber håper vi å kunne bidra til mer avdekking og forebygging av vold mot og blant ungdom, sier Hakvåg.

Mye uønsket sex

Nyere norske undersøkelser har funnet høy forekomst av uønskede seksuelle erfaringer blant ungdom. I NOVAs 2015-undersøkelse blant unge i alderen 18 til 19 år svarte 30 % av jentene og 11 % av guttene at de hadde opplevd minst én uønsket seksuell hendelse (Mossige & Stefansen, 2016).

Nesten 1 av 5 ungdommer sier de har opplevd kontrollerende atferd fra en kjæreste, og 3,8 % er blitt utsatt for fysisk vold i et kjæresteforhold (NKVTS, 2015).

– Ungdomsarbeidere og andre ansatte på fritidsklubber utgjør ressurspersoner og rollemodeller for mange unge. Denne yrkesgruppen har derfor også unike muligheter til å snakke med ungdom om temaer som kjæresteforhold og sexpress, og til å støtte de unge i å sette sunne grenser for seg selv og andre.

Fritidsklubber er en viktig forebyggende arena

“Ungdom, kjærestevold og grenser” er blitt tildelt midler fra Justisdepartementets tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ungdoms- og fritidsklubber er også framhevet som en viktig forebyggende arena i regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

– Det er flott at Justisdepartementet ser verdien i å støtte dette arbeidet, slår Hakvåg fast.

Bygger på mange års erfaring

Reform har i mange år undervist direkte mot ungdom om kjærestevold, seksuell trakassering og grenser.

Det nye prosjektet vil bygge videre på kunnskapen fra undervisningsoppleggene Stopp kjærestevolden og Sommerflørt?

– Dette er selvsagt verdifulle erfaringer når vi nå skal i gang med å utvikle et helt nytt kursopplegg for samtaler med ungdom om vold og overgrep, sier prosjektlederen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon