fbpx
Print Friendly version of featured image

Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner

Bak alliansen Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner står Den norske kirke, Islamsk Råd Norge, Reform – ressurssenter for menn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Digni og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

Alliansens overordnete mål er å stoppe all vold mot kvinner.

Alliansens delmål er –

  • at alle politikere, både lokalt og sentralt skal bære alliansen symbol, den røde knappen, for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold og jobbe politisk for en reell likestilling mellom kjønnene
  • at alle skal bære en Rød Knapp for å vise sin støtte i kampen mot vold mot kvinner
  • at vold mot kvinner er en så viktig sak at vi får bred politisk enighet om å handle
  • å nå et mangfold av personer og aktører i det norske samfunnet, på tvers av kjønngrenser, etnisitet, seksualitet, religion, geografi og alder med vårt budskap, og å ha en kommunikasjon, et språk og virkemidler som fremmer dette målet.
  • at Rød Knapp-alliansen skal være en folkeaksjon mot vold mot kvinner
  • at arbeidet ses i sammenheng med arbeidet mot alle former for vold i nære relasjoner

Rød Knapp er valgt som symbol på alliansen.

Dette fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge.

Knappen har fire hull som symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer som det må arbeides med å tette:

  • Rettigheter
  • Hjelpetilbud
  • Forebygging
  • Forskning

Følg kampanjen på Facebook
Les alliansens styringsdokument

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon