fbpx

Rektorer og barnehageledere søkes til nordisk likestillingsprosjekt

hiv15Hva er det største likestillingsproblemet? Overoppfyllende og utslitte jenter, kjønnsdelte utdanningsvalg – eller at endel gutter ikke har det så bra eller underpresterer? Reform søker fagfolk som kan gi oss verdifulle tips.

Er du rektor eller barnehageleder, og ønsker du å være med i et prosjekt der du kan diskutere behovene på din skole eller barnehage?

Reform er deltaker i et nordisk prosjekt der målet er å etablere en nordisk utdanningsportal om kjønn og utdanning. Til dette trenger vi bidrag fra pedagogiske ledere i norske barnehager og skoler.

Les mer om det nordiske prosjektet her

Aktivietene i prosjektet vil i hovedsak bestå av dialog om konkrete likestillingsproblemer og likestillingstiltak: Bruk av lokal likestillingsplan, samarbeid med foreldre, tiltak for å rekruttere flere mannlige lærere osv.

Gjennom prosjektet vil du som melder deg på få oppdatert kunnskap om den nyeste forskningen, og hva som anses mest aktuelt innen praktisk likestillingsarbeid i dag.

Dialogen vi ønsker oss mellom deg og de andre rektorene og barnehagelederne vil utgjøre et viktig bidrag i utviklingen av standarder for gode og lovende likestillingstiltak.

Som leder vil du også selv kunne få innspill til utvikling av praksis i egen skole eller barnehage.

Diskusjonene og samhandlingen i prosjektet vil i hovedsak foregå på nett i løpet av vårsemesteret 2016.

Vil du være med eller vite mer? Ta kontakt med seniorrådgiver Ole Bredesen på epost ole@reform.no eller på telefon 22 34 09 50.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon