fbpx
Print Friendly version of featured image

Reformundersøkelsen: De fleste er positive til egne skeive barn

Fire av fem foreldre stiller seg positive til om barna deres sier de er homofile eller lesbiske. Dette viser Reforms landsomfattende undersøkelse.

På oppdrag av Reform har Kantar TNS stilt et representantivt utvalg på 872 personer en rekke spørsmål. Flere av dem har med foreldres holdning til egne barn å gjøre.

Reformundersøkelsen: Hvordan ville du reagert om du hadde et barn som fortalte deg at det var…

Barns seksuelle orientering

Et av spørsmålene dreier seg om hvordan foreldre ville reagert om de har et barn som fortalte at det er homofilt, lesbisk, bifilt eller transkjønnet.

Som figuren viser, er 80 % positive eller likegyldige om dette dreier seg om lesbiske eller homofile barn. Noen færre mener det samme dersom barnet fortalte at det var bifilt.

61 % mener det er postivt eller likegyldig om barnet hadde fortalt at det er transkjønnet.

Tallene er høye, mener seniorrådgiver Live Mehlum. Hun er intervjuet i dagens utgave av Dagsavisen, som har Reformundersøkelsen som dagens toppoppslag.

– Dette viser at vi er på rett vei, og at det har skjedd en utvikling knyttet til hvordan foreldre ser på barnas legning, sier Mehlum til Dagsavisen.

Ulike begrunnelser

Kommentarene som respondentene i undersøkelsen har gitt, viser at noen som stiller seg negative gjør det fordi de er redd det å være homofil, lesbisk, bifil eller transkjønnet kan føre til et vanskeligere liv for barnet deres.

Samtidig utdyper noen av de som svarer positivt at det at barnet er homofilt verken er positivt eller negativt, men at “de ville blitt glade for at barnet delte dette med dem”.

Undersøkelsen tenderer mot at kvinner er mer positive til at barnet kommer ut av skapet enn menn, at yngre er mer positive enn eldre og at fagutdannede er mer negative enn dem med annen yrkesbakgrunn.

Hva om gutten din vil gå i kjole?

I et annet spørsmål har Reform undersøkt nordmenns holdning til såkalt crossdressing blant små barn – en ikke helt uvanlig ting.

Reformundersøkelsen: Se for deg at har en sønn, og denne sønnen ga uttrykk for at han ønsket å gå med kjole i barnehagen. Hvordan ville du opplevd det?

Her viser svarene at 31 % syns der ville være greit eller delvis greit om gutten deres ønsket å gå i kjole i barnehagen. Majoriteten (42 %) svarer at dette er delvis ugreit, eller ugreit.

Store forskjeller

Underlagstallene viser at det på dette spørsmålet dels er store aldersmessige, demografiske og kjønnsmessige forskjeller.

Kvinner er i gjennomsnitt over dobbelt så positive som menn ( 42 % mot 19 %), og heterofile er mindre positive enn de som definerer seg som homofile, lesbiske, transkjønnete eller annet (30 % mot 47 %).

Det er også flere positive i byer, enn i tettsteder og på bygda (35 % mot 27 % og 22 %).

Yngre langt mer positive

De aller største forskjellene framkommer imidlertid når det gjelder alder. Av dem som er under 30 år sier hele 50 % at de er positive til om gutten deres sier han vil gå i kjole, mens det samme tallet i aldersgruppen 60 + bare er 20 %.

I tiden framover vil Reform offentliggjøre flere spørsmål fra Reformunderøkelsen 2017.

Les Dagsavisens oppslag om saken

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon