fbpx
Print Friendly version of featured image

Reformundersøkelsen 2017 viser at menn tar mest initiativ til sex i samlivet: – Et likestillingsproblem

I svært mange parforhold er det menn som tar initiativet til sex. – Vi henger fast i et tradisjonelt syn på mannen som den potente og kvinnen som den passive. Når vi snakker om likestilling kan vi ikke bare snakke om husarbeid og hvem som tar seg av barna. Også sexlivet hører med, sier seniorrådgiver Live Mehlum.

Reformundersøkelsen 2017, som er utført av TNS Kantar på vegne av Reform – ressursenter for menn viser et helt tydelig bilde. Når et representativt utvalg av befolkningen blir bedt om å rapportere fra sitt eget samliv, er svaret at menn systematisk er den mest aktive parten når det kommer til kosen i sengehalmen.

Bildet stadfestes ved at svarene fra kvinner og menn er så og si like.

“Hvem tar initiativet i sexlivet”: Store forskjelller mellom kvinner og menn. Kilde: Reformundersøkelsen 2017/TNS Kantar

Dette opplever Live Mehlum som problematisk:

– Undersøkelsen bekrefter det vi har hatt en antakelse om etter mange møter med menn. Den dominerende forestillingen om maskulinitet har et potent mannsbilde ved seg. Gutter og menn må leve opp til at de alltid skal føle seksuell lyst og være frampå, sier Mehlum.

– For unge gutter kan forsøket på å leve opp til dette idealet være vanskelig. I Reforms prosjekt Stopp kjærestevolden har vi snakket med mange unge gutter som har det vondt etter at de har vært mye mer utprøvende med en kjæreste enn det de egentlig har ønsket selv. I verste fall kan dette idealet være en medvirkende årsak til voldtekt blant unge.

I går var Mehlum og sexolog Haakon Aars, som også er veileder i Reforms Kast-prosjekt, i samtale med NRK Østlandssendingen om dette lite berørte temaet.

– Det er blitt lov for kvinner til å ta initiativet til sex. Jeg er opptatt av at vi bryter opp litt av de gamle rollene og skaper større åpenhet og dialog. Dette kan hjelpe parforholdet. Når seksuallivet stopper opp blir mange frustrerte, sa Haakon Aars i radiosamtalen.

– Det er faktisk slik at når sexlivet stopper opp, så er det en del menn som kjøper sex, sa Aars.

Live Mehlum pekte på at bedre kommunikasjon kan løse mange problemer.

– Men dette dreier seg også om hvordan vi oppdrar gutter og menn, og også jenter og kvinner. Forventningspresset mange menn føler om alltid å være klar for sex er ikke bra for dem, sa Mehlum.

– Hvis menn og kvinner blir mer like i å ta ansvar for sexlivet vil mange få det bedre i forholdet. Når vi snakker om likestilling kan vi ikke bare snakke om husarbeid og hvem som tar seg av barna. Også sexlivet hører med, sa Live Mehlum i Østlandssendingen.

Du kan høre hele samtalen i NRK Østlandssendingen her

Reformundersøkelsen er tatt opp blant et representantivt utvalg på 872 personer. Flere funn fra undersøkelsen følger i tiden framover.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon