fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform partner i to EU-prosjekter om kjønnsbalanse i arbeids- og familielivet

Italia, Spania og Norge er blant landene som omfattes av to nye og spennende europeiske samarbeidsprosjekter rettet mot arbeidslivet. Reform bidrar i begge.

Det er nylig blitt klart at EU-kommisjonen har valgt å innvilge midler til fem europeiske prosjekter, med samme hensikt – å bedre den såkalte arbeid-familiebalansen i Europa.

I klartekst betyr en bedret arbeid-familiebalanse å utarbeide stimuleringstiltak for å få flere menn til å ta omsorgsoppgaver i familiene – og få flere kvinner i arbeid. Dette er særlig viktig i sentral- og sør-europeiske land, der omsorgsoppgaver er et meget sterkt kvinnelig domene.

Men også i Norge er dette en utfordring.

Reform med i to av fem prosjekter

Det var til sammen 21 søkere til EU-kommisjonens midler. Av de fem prosjektene som fikk tilslag, er Reform altså partner i to: Equality for Work & Life, som ledes av en organisasjon i Italia, og Men in Care, med prosjekteierskap i Spania.

– Dette er selvsagt en stor fjær i hatten for Reform, men også for Norge, som har meget verdifulle erfaringer å dele med resten av Europa på dette feltet, sier daglig leder Are Saastad.

Begge prosjektene har oppstart nå i mars, med nylig avholdte kick off-møter i henholdsvis Roma og Madrid.

Italia: Equality for Work & Life

I det toårige prosjektet Equality for Work & Life (EQW&L), vil hovedinnsatsen foregå i Italia. Reforms oppgave er å bidra som ekspertmiljø i rådgiving til italienske samarbeidspartnere og bedrifter.

Seniorrådgiver Live Mehlum, som er Reforms prosjektleder for EQW&L, deltok på et første kick off-møte i Roma i begynnelsen av mars.

– Det var fint å bli kjent med de italienske deltakerne, som fordeler seg på fire av Italias regioner, både i nord og sør i landet, sier Mehlum.

– Vi ble også kjent med  utenlandske partnere, som i tillegg til Norge er fra Spania og Belgia.

Målet for prosjektet er å utarbeide en modell som kan benyttes av små og mellomstore bedrifter i Italia til å inkludere et familieperspektiv i personalpolitikken.

– En viktig del av dette prosjektet er rettet mot de lokale arbeidskontorene, som har en viss likhet med slik vi organiserte arbeidet med arbeidsledige forut for NAV. Ansatte på disse kontorene skal utstyres med veiledere for å bedre situasjonen for arbeidssøkere, som er utelatt fra arbeidslivet på grunn av skjevfordeling av omsorgsoppgaver i famliene, sier Mehlum.

Erfaringene fra arbeidet skal oppsummeres, og deles med andre land i Europa.

Spania: Men in Care

Men in Care (MiC) er et treårig prosjekt, som inkluderer aktivitet i en rekke land. Prosjektets undertittel er “Worklife Support for Caring Masculinites”.

I tillegg til Spania og Norge, deltar Slovenia, Østerrike og Polen med direkte arbeidsplassrelaterte oppgaver i egne land. Island og Tyskland deltar dessuten med forskningsmessige bidrag.

Seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell er Reforms prosjektleder for MiC. Han var til stede på prosjektets kick off i Madrid mandag og tirsdag denne uka.

– Reforms oppgave i dette prosjektet er å bistå med konkrete arbeid-familiebalansetiltak i det norske arbeidslivet, forteller Nordfjell.

På kick off-arrangementet i Madrid presenterte seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell en oversikt over status for menns deltakelse i omsorgsoppgaver i familiene i Norge, der fedrekvoten selvsagt spiller en vesentlig rolle.

I første fase av prosjektet skal det rekrutteres tre til fem norske bedrifter som utmerker seg med en god praksis på feltet arbeid-familiebalanse.

Det skal deretter arbeides med ansatte og ledere, både for å kartlegge holdninger og praksis for å ta omsorgsoppgaver på alvor, og for å finne gode eksempler på tiltak som fungerer.

– Erfaringene fra MiC vil bli delt med de øvrige landenes partnerorganisasjoner, og målet etter tre år er både å ha innhentet mye ny kunnskap, og ha bidratt til en bedret organisasjonskultur i bedriftene som er omfattet.

Også i dette prosjektet skal erfaringene spres i resten av Europa.

Menns liv sterkt knyttet til arbeid

Nordfjell mener det er svært viktig med et mannsperspektiv på arbeidslivspolitikken:

– For mange menn kan jobben bli altoppslukende. Å bare måle sin verdi i det du er og presterer på jobben blir fort fattig, sier han.

– Vi vet at tre av fire menn har barn, og at alle ønsker å ha en god og meningsfull relasjon til barna sine. For rett og slett å være til stede i barnas oppvekst, må familielivet balanseres med det som jobben krever.

Nordfjell legger til at det er mange ulike svar på hva som er en god arbeid-familiekombinasjon, både for dem med og dem uten barn.

– Arbeid-famliebalanse er heller ikke bare definert som menns forhold til kvinner og barn. Det gelder også menns omsorg for seg selv, og deres mulighet til å leve meningsfulle liv utenfor arbeidet. Dette kan være særlig viktig for menn som har opplevd samlivsbrudd, sier Nordfjell.

Det er egne utfordringer også knyttet til omsorg for eldre, funksjonshemmede og syke i familiene, og vi må også huske på at mange familier ikke lenger bare består av en kvinne og en mann, fordi de for eksempel er likekjønnet, understreker prosjektlederen.

Også mye å lære i Norge

– De to prosjektene har først og fremst fokus på utfordringer i EU, der vi vet det er en dårligere balansesituasjon mellom hjem og arbeid enn i Norge. Hva kan vi lære fra Europa i dette prosjektet?

– Det å både kunne ha en full jobb og ha barn er en bærebjelke i velferdspolitikken, og vi har mange gode kollektive ordninger i Norge. Barnehage, foreldrepermisjonsordning og rett til fri når barnet er sykt er viktige rettigheter. Her ligger vi langt foran mange andre land.

– Men når det kommer til foreldres bruk av ordningene, og hvilke samtaler og hva slags kultur arbeidsplassene har for å være og ta vare på foreldre, da er verktøykassen her hos oss i Norge temmelig tom.

– Mange, og kanskje særlig menn, kvier seg nok for å kommunisere behovet for å prioritere barn overfor kollegaer og ledere.

Nordfjell viser til at det gjennomføres mange spennende undersøkelser og prosjekter i europeiske organisasjoner og virksomheter. Blant annet ses det på holdninger til foreldre og omsorgsforpliktelser, hvor lett eller vanskelig det er å benytte seg av rettigheter – og på utvikling av tiltak som er mer skreddersydd ulike former for virksomheter.

–  Reforms to nye samarbeidsprosjekter med EU er nettopp utviklingsarbeid på et nivå vi trenger mer av her til lands, avslutter Nordfjell.

> Se også Reforms stillingsutlysning: Engasjement som prosjektmedarbeider

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon