fbpx

Reform ønsker Solveig Horne velkommen

Solveig Horne– Vi imøteser landets nye minister for likestilling med forventning. Reform ser fram til et godt samarbeid med Horne om menns situasjon, sier daglig leder Are Saastad.

Da Erna Solbergs regjering tiltrådte i dag, ble det bekreftet at det er Solveig Horne fra Fremskrittspartiet som nå får jobben som barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Horne er 44 år, fra Sola i Rogaland. Hun har lang fartstid som politiker, og har i siste periode vært første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Horne har også sittet som leder i FrPs familiepolitiske utvalg.

– Skifte av statsråd er på mange måter spennende. Selv om vi foreløpig ikke vet så mye om hvordan Horne vil prege det likestillingspolitiske landskapet, er det hevet over tvil at hun er en erfaren politiker. Vi vil gjøre vårt for å etablere et godt samarbeid med henne, sier Saastad, som mener grunnlaget er til stede:

– Mye av det som uttrykkes i den nye regjeringsplattformen er god likestillingspolitikk. Jeg vil blant annet trekke fram satsingen på et forenklet regelverk for foreldrepermisjon, arbeid mot vold og tvang i nære relasjoner og ønsket om et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked som positive signaler. Jeg tror dessuten at det er flere sider ved menns situasjon som forener FrP og Reform i likestillingsdebatten.

I januar i år ble FrPs nestleder Per Sandberg tildelt Reforms utmerkelse Månedens mann for sitt engasjement for å endre barneloven slik at samvær og omsorg for barn i utgangspunktet skal deles likt mellom foreldrene.

– Reform mener samtidig det er feil vei å gå å å redusere og uthule den svært vellykkete fedrekvoten, slik regjeringen nå gjør. Her vil vi vil følge med på utviklingen og selvfølgelig si tydelig fra om andelen menn som tar ut pappaperm går ned som følge av ny politikk.

Saastad legger til at selv om det er områder der en minister fra FrP og Reform ikke uten videre vil være enige, så var det heller ikke enighet i ett og alt med den avgåtte regjeringen.

– Reform har blant annet uttrykt skepsis til den pågående byråkratiseringen av likestilllingsfeltet. Utviklingen bekreftes i det framlagte rødgrønne forslaget til statsbudsjett. Reform som uavhengig stiftelse er nå dels direkte offer for dette.

– Dette, og mange andre problemstilllinger, ser vi nå fram til å diskutere nærmere med vår nye statsråd, sier Are Saastad.

Reforms leder benytter samtidig anledningen til å takke nå avgåtte likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) for samarbeidet.

 

Les også:

– Byråkrati gir ikke mer likestilling

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon