fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform med nytt prosjekt for forbedring av krisesentertilbudet for menn

I disse dager starter Reform prosjektet Menn også! Videreutvikling av det kommunale krisesentertilbudet til menn. Fem krisesentres tilbud til menn skal kartlegges, og de ansatte gis veiledning og kursing for å kunne gi et bedre tilbud. Målet er en situasjonsbeskrivelse med en tilhørende tiltaksplan for hvert av sentrene.

– Vi ser fram til dette spennende og viktige prosjektet, sier prosjektleder Ole Bredesen Nordfjell i Reform.

Forstatt store mangler

Norge tok en internasjonal førerposisjon da krisesenterloven ble endret i 2010, slik at også menn utsatt for vold fra partner, eller fra andre personer de står i en nær relasjon til, fikk krav på et krisesentertilbud.

– Krisesentrene som blir med i dette utviklingsprosjekett vil utgjøre en forskjell for menn, sier Ole Bredesen Nordfjell.

– Selv om loven har hatt stor betydning, viste NOVAs evaluering i 2014 at botilbudet til menn på krisesenter fortsatt ofte er mangelfullt, sier Nordfjell.

Tidligere i vår viste også Proba samfunnsanalyse i rapporten Vold mot menn i nære relasjoner at bare halvparten av hjelperne i kommunene vet at krisesentrene også har tilbud til menn.

– For Reform var det en stor seier da krisesentrene åpnet dørene for menn, og vi vet at mange menn har fått og får god hjelp på krisesentrene, sier Nordfjell.

– Men alt for lite er blitt gjort for at krisesentrene skal være et sted også for menn. Dette er nok noe av grunnen til at relativt få utsatte menn bruker krisesentrene, og mange fortsetter å leve med volden.

Viktig utviklingsprosjekt

Nordfjell mener utviklingsarbeidet Reform nå har fått midler til, vil gjøre de fem sentrene som inngår bedre for menn.

–   Fem sentre som er bedre tilpasset menns behov vil gjøre en forskjell. Vi er også svært glade for at vi har fått med oss Jørgen Lorentzen som veileder i prosjektet. Jørgen var en av forskerne bak anbefalingene til Proba.

De fem sentrene som tar del vil bli valgt ut med tanke på en helhetsvurdering hvor blant annet forholdene geografisk spredning og behov for bistand vil inngå.

Krisesentre som ønsker å ta del i prosjektet bes ta kontakt med prosjektleder Ole Bredesen Nordfjell.

Prosjektet Menn også! har fått støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, og skal avsluttes i 2017

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon