fbpx

Reform møtte likestillingsministeren

Foto: BLD

Foto: BLD

Fredag var barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne på besøk hos Reform, i det som oppsummeres som et hyggelig og nyttig møte.

Reform hadde invitert den nye politiske ledelsen i BLD (barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). Hensikten var å bli bedre kjent, og å diskutere ulike likestillingsutfordringer framover. BLD og det underliggende barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er blant Reforms viktigste samarbeidspartnere.

Blant temaene som ble berørt var reglene for barnefordeling etter samlivsbrudd, arbeidet mot vold i nære relasjoner, nødvendigheten av å trekke innvandrermenn med i likestillingsarbeidet og pappapermen. Reform sa seg selvfølgelig forventningsfulle til innholdet i regjeringens bebudede likestillingsmelding.

– Selv om vi ikke er enige i ett og alt, så syns jeg ministeren og vi hadde en god felles forståelse av viktigheten av å inkludere menn i de ulike delene av likestillingsarbeidet, sier Are Saastad, daglig leder i Reform.

I møtet deltok også statssekretær Maria Hoff Aanes (Frp), i tillegg til representanter fra embetsverket.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon