fbpx

Reform mener: Taper verdifull tid hjemme

Kvinners deltid og tidsklemme mellom jobb og familie er debattert i Klassekampen og VG. Fokuset er hvordan kvinner straffes økonomisk ved å ta ansvar for omsorg for barn og hjem. Men deltid er ikke bare kvinneproblem. Ole Nordfjell i Reform uttaler til Klassekampen at menn også bærer risiko ved denne typen arbeidsfordeling. Bloggeren Heidi Nordby Lunde kommenterer at far må jobbe ekstra for at mor skal ha tid med barna.

 

Lærer ikke sine barn å kjenne

Klassekampen, 20.01.2013

Kvinners deltid og tidsklemme mellom jobb og familie er debattert i både i VG og i Klassekampen. Fokuset er hvordan kvinner straffes økonomisk ved å ta ansvar for omsorg for barn og hjem. Men deltid er ikke bare kvinneproblem. Bloggeren Heidi Nordby Lunde skriver synes det er rart at menn fremdeles er villige til å jobbe ekstra for at mor skal ha kvalitetstid med barna. Ole Nordfjell i Reform uttaler til Klassekampen at menn også bærer risiko ved denne typen arbeidsfordeling

 

Kva utfordringar står likestillinga overfor i møte med ein kravstor arbeidsmarknad? Har kravet om at alle kvinner skal jobba fulltid fått oss til å oversjå at det framleis er kvinner som tek på seg størstedelen av ansvaret for omsorgsarbeidet? Treng me ein arbeidslivsreform som gjer det enklare å kombinera jobb og familie? Har me råd til at fleire tek seg meir fri? Dette er nokre av spørsmåla Klassekampen har sett nærare på dei siste vekene. Men spørsmål om arbeidsliv og likestilling gjeld ikkje berre kvinner, minner Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgjevar ved Reform ressurssenter for menn om: Den skeive fordelinga mellom arbeid og omsorg i heimen og betalt arbeid, kan også slå negativt ut for menn.

 
– Denne typen arbeidsfordeling kan ha risiko og kostnader også for menn, slik som redusert helse og at ein ikkje lærer sine born å kjenna, seier Nordfjell til Klassekampen. – Det er ikkje uvanleg at menn med lange arbeidsdagar opplever å stå aleine om å forsørgja familien, samstundes som dei ikkje strekk til på

heimebane.

 

Les resten av artikkelen her

 

 

En annen relevant kommentar om temaet er Heidi Nordby lundes kronikk “Mannens frie valg ” i VG 29.januar.

 

“Det er fullt ut legitimt å velge vekk økonomisk selvstendighet, og velge seg en minstepensjonisttilværelse. Vinningen for kvinner som gjør det er selvsagt muligheten til å selv være mer hjemme med barna. Kostnaden er at far ofte må jobbe mer, når hele familien kun skal leve på hans inntekt.”

 

Du kan lese Heidi Nordby Lunde kronikk i VG her

 

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon