fbpx
Print Friendly version of featured image

Oslo Pride: Reform mener Norge bør innføre et tredje kjønnsalternativ

Foto: Toa Heftiba

I forbindelse med dagens åpning av Oslo Pride, markerer Reform at ressurssenteret stiller seg positive til et såkalt “tredje kjønn”. – Å ha mulighet til å velge en annen kjønnsidentitet enn mann eller kvinne er en nødvendig utvidelse av mangfoldet, sier daglig leder Are Saastad.

– Det er dessuten en naturlig oppfølging av at det nå er blitt juridisk mulig å bytte kjønn fra kvinne til mann, og omvendt, legger han til.

– Hva innebærer innføringen av et slikt tredje kjønnsalternativ?

– Det betyr for eksempel at det må finnes en alternativ avkrysningsmulighet til de tradisjonelle valgene kvinne eller mann på identifikasjonspapirer, i offentlige registre og i offentlige skjemaer. Det samme må gjelde all offentlig statistikk.

Men dette må også få konsekvenser på andre samfunnsområder, sier Saastad.

– Hvis du i dag skal bestille en flybillett, stiller flyselskapet spørsmålet om du er mann eller kvinne. Hva skal personer som verken ser på seg selv som mann eller kvinne krysse av for, da? Det er dessuten all grunn til å stille spørsmål ved om dette er relevante opplysninger for flyturen.

–  Det er nødvendig at næringslivet og alle andre aktører i det sivile samfunnet tenker over disse spørsmålene.

Innfører hen som fellespronomen

Reform har også nylig innført som praksis i sin egen kommunikasjon å innføre det kjønnsnøytrale «hen» som fellespronomen. Det vil si at i stedet for å bruke “han eller hun” vil hen bli brukt. Det samme gjelder der det er tvil om hvilket kjønn som omtales, i tillegg til ved omtale av en ikke-binær transperson (det vil si en person som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne).

– Vi vil være nøye med vår egen språkbruk i dokumenter vi sender fra oss, og vil også tilstrebe det samme i muntlige sammenhenger, sier Saastad.

Gutter og menn må få et større handlingsrom

– Hvorfor er Oslo Pride viktig for Reform? 

– For oss er det viktig å markere at gutter og menn må gis et større handlingsrom for valg av sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Det er fortstatt svært vanskelig å bryte de alt for trange rammene for mannlighet som vi gutter og menn er opplært til. Oslo Pride – og alle de andre markeringene rundt i landet – utfordrer dette på en god måte.

– Vi vet at det er mange som føler seg fanget av normer for hvordan menns liv og seksualitet skal være. Dette gjelder også for mange gutter og menn som ikke definerer seg som skeive. Pride tydeliggjør at det finnes et større mangfold å velge i, sier Are Saastad.

– Jeg oppfordrer selvsagt alle til å delta i paraden neste lørdag, og til å benytte seg av de mange spennende møtene som arrangørene har fått på plass.

Panelsamtale om menn som kjøper sex av skeive

Søndag 25. juni arrangerer Reform panelsamtalen Usynlige aktører i sexarbeid, i samarbeid med PION.

Arrangement setter søkelys på de usynlige gruppene med menn som kjøper sex av transpersoner, og transpersoner som selger sex. Møtet er knyttet til Reforms prosjekt En usynlig kjøpergruppe.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Det finner sted som del av Pride House i Eldorado Bokhandel søndag 25. juni fra fra kl 19 til kl 20.30.

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon