fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform mener: – Likestillingen må ikke bli en salderingspost

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet

I dag ble det kjent at den nye regjeringens arbeid med likestilling flyttes til Kulturdepartementet. – Alt tyder på at Trine Skei Grande vil bli en god likestillingsminister. Men flyttingen er jo litt som “hvem skal ut”-leken, sier daglig leder Are Saastad.

– Rokkeringen minner om løkkefotballens laguttak, der likestillingen blir stående igjen til slutt. Skei Grande har nå en viktig oppgave i å vise at likestilling er viktigere for Solberg-regjeringen enn som så.

Minister med gjennomslagskraft

Etter utvidelsen av regjeringen Solberg med Krf, er likestillingsfeltet for første gang flyttet ut av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Likestilling blir nå en del av Kulturdepartementets portefølje.

Reforms daglige leder understreker at nyslått kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har forutsetninger for å bli en god likestillingsstatsråd.

– Etter dagens omrokkering, håper jeg at Skei Grande raskt markerer seg som minister for likestilling, sier Are Saastad.

– Skei Grande er en handlekraftig og engasjert politiker. Som partileder har hun gjennomslagskraft. Venstre er også et parti som har vist at det evner å tenke prinsipielt om viktige likestillingsutfordringer, ikke minst med tredelingen av foreldrepermisjonen for et år siden.

Fordomsfull begrunnelse

Han er likevel kritisk til at likestilling bytter departement, etter sigende fordi Krfs statsråd Kjell Ingolf Ropstad ikke er komfortabel med å fronte det mediene kaller “homopolitikk”:

– Hvis dette medfører riktighet, er det først og fremst fordomsfullt og trist. Men dette er også en svært forenklet oppfatning av hva likestillingsarbeid består av, sier Are Saastad.

– Ikke minst er det viktig at likestilling oppfattes som noe som omfatter alle kjønn, og at dette også koples aktivt til diskrimineringsgrunnlag som seksuell orientering, etnisitet, hudfarge, alder, funksjonshemming, klasse og geografi.

Ser fram til samarbeid

– Som landets eneste senter med hovedoppgave å arbeide for gutter og menns likestillingsutfordringer, ser Reform fram til å bli kjent med vår nye minister, sier Saastad.

Han trekker fram som positivt at Trine Skei Grande har markert seg som en god talskvinne for singles situasjon.

– Det er langt flere enslige menn enn kvinner i Norge, og det er viktig at dette er en gruppe som blir sett i likestillingen, slår han fast.

Bekymret for byråkratiets situasjon

Saastad understreker at en minister ikke jobber for likestilling alene, og at det er viktig å ivareta fagmiljøene for likestilling.

Det gjelder ikke minst de som jobber med likestilling i BLD og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som er dagens fagdirektorat for likestilling.

– Jeg er selvsagt bekymret, dersom omleggingen av departements- og direktoratsstrukturen for likestilling svekker eller setter likestillingsarbeidet på vent. Det er også vesentlig at embetsverkets evne til å legge til rette for det viktige likestillingsarbeidet utenfor forvaltningen ivaretas, som ikke minst Reform og de andre tre likestillingssentrene i ideell sektor representerer.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon