fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform mener: Høring om læreplanverket preget av mangler

Regjeringens forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen bør i større grad anerkjenner det faktiske etniske og kulturelle mangfoldet i det norske samfunnet.

Nylig gikk høringsfristen for endringene i læreplanverket ut. Det er Kunnskapsdepartementet som står som avsender av forslaget.

Reform har avgitt høringssvar, og vi sier oss både fornøyde og kritiske.

Bra: Anerkjenner mangfoldet

“Reform mener at høringsforslaget i større grad enn i gjeldende tekst anerkjenner det faktiske etniske og kulturelle mangfoldet i det norske samfunnet, og at det legger til grunn en forståelse av at kultur og identitet skapes i samspill og endres over tid. Dette er vi glade for”, skriver Reform.

Fortsettelsen er ikke like positiv.

Mindre bra: For dårlig begrepsavklaring

“Forslaget er preget av at mange av formuleringene blir for generelle. Vi savner særlig en utdyping av begrepene likestilling, diskriminering og mangfold, og en uttrykt forståelse av hvordan kjønn og andre identitetsaspekter former skolen som institusjon i dag.”

Det heter videre i Reforms høringssvar at forslaget som helhet preges av en antakelse om at den norske skolen allerede er en likestilt og inkluderende institusjon:

“Dette er dessverre ikke tilfelle. Vi vet for eksempel at skolen er en sterkt kjønnet institusjon, med en overvekt av kvinnelige lærere, store kjønnsforskjeller i elevprestasjoner og frafall og en svært ujevn kjønnsbalanse i studievalg på videregående. Reform mener den generelle delen av læreplanverket bør inneholde en kort tekst som belyser noen av de sentrale likestillingsutfordringene i skolen i dag.”

Les mer om Kunnskapsdepartementets høring
Les Reforms høringssvar

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon