fbpx
Print Friendly version of featured image

Foreldre må kunne fordele foreldrepengene etter samlivsbrudd

Reform mener foreldrene selv skal kunne avtale fordelingen av foreldrepenger etter samlivsbrudd. I dag bortfaller denne retten automatisk – et klart brudd på hensikten med fedrekvoten.

Reform støtter derfor regjeringens forslag om at dialog om fordeling av foreldrepermisjon skal være normen etter samlivsbrudd. Det må tilrettelegges for at flere fedre kan få anledning til å bruke foreldrepermisjonen.

I vårt høringssvar påpeker vi at den foreslåtte lovendringen fremmer likestilt foreldreskap, og er til både barn og foreldres beste. Vi ser det som viktig å tydeliggjøre fedres rettigheter etter samlivsbrudd.

På tide med selvstendig opptjeningsrett for fedre

Reform uttaler samtidig at lovendringen nå bør følges av innføring av selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger for fedre og medmødre. Dette vil bidra vesentlig til å styrke likestilt foreldreskap, mener Are Saastad, daglig leder i Reform.

– Vi oppfatter det slik at både Høyre og Fremskrittpartiet i sine partiprogrammer er for denne endringen. Det er derfor på høy tid at dette også gjøres til regjeringens politikk, sier Saastad.

Les Reforms høringssvar
Les høringsnotatet fra Barne- og likestillingsdepartementet

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon