fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform mener: Fedre må involveres i svangerskapsomsorgen

Gi den samme informasjonen om den gravide og fosteret til fedrene som til mødrene. Undersøk også fars psykiske helsesituasjon. Still spørsmål også om mors voldsutøvelse, når hun rutinemessig spørres om hun er utsatt for vold.

Dette er av anbefalingene Reform har gitt i vår høringsuttalelse til Helsedirektoratets utkast til nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

“Det er naturlig at en nasjonal faglig retningslinje om svangerskapsomsorgen i første rekke knytter seg til medisinske, psykologiske og sosiale forhold rundt den gravide og hennes kropp. Samtidig er det viktig å sørge for at fedre/partnere er trukket inn der dette er relevant.

Våre forslag til endringer og forbedringer knytter seg til hvordan helsepersonell kan støtte opp om fars/partners rolle for den gravide, det kommende barnet og far/partner selv, i denne livsfasen”, heter det blant annet i Reforms høringssvar.

> Les Reforms høringssvar

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon