fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform mener: – Abid Raja har gode forutsetninger som likestillingsminister

Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Fredag fikk Norge ny likestillingsminister. Reform – ressurssenter for menn syns valget av Abid Raja (V) er spennende.

– Det er flott å få en statsråd på likestillingsfeltet som vet hva det vil si å tilhøre en minoritet. Raja har dessuten selv gjennomgått en utvikling det virkelig står respekt av, godt gjengitt i Dagbladet, sier daglig leder Are Saastad.

–  Vi ønsker Raja hjertelig velkommen. Vi ser fram til å bli bedre kjent, og til å presentere Reform – ressurssenter for menns arbeid og perspektiver for ham.

Mann nummer to i likestillingsposten

Abid Raja er den andre likestillingsministeren gjennom tidene som er mann – den tredje om man tar med forløperen barne- og familiedepartementet.

– Utnevnelsen er i seg selv viktig, fordi den viser at likestillingspolitikk ikke er noe som bare angår og bedrives av kvinner, slår Saastad fast.

Det er likevel vesentlig at Raja ikke glemmer mannsperspektivet. Det blir lett borte om det ikke framheves tydelig, mener han.

Da Rajas forgjenger Trine Skei Grande åpnet Reforms nye lokaler i oktober, sa hun følgende:

– Målet vårt må, og skal alltid være, et likestilt samfunn for begge kjønn, der begge har like muligheter til å være akkurat den de er. Og da er vi ikke tjent med å ha debatter som stiller kjønn opp imot hverandre.

Fedrekvote og skolefrafall

– Jeg syns dette er en fin programerklæring, som en ny statsråd fra Venstre bør kunne slutte seg til, sier Saastad. – Det er også viktig for likestillingen at Raja og partiet hans fortsetter å være garantisten for en fortsatt raus fedrekvote i Erna Solbergs regjering.

– Reform mener dessuten at de mange gode forslagene til tiltak som framkom i Stoltenbergutvalgets rapport om gutters situasjon i skolen, nærmest roper på å bli fulgt opp av en våken likestillingsminister.

Diskontinuitet

Ved utnevelsen av Raja har likestillingsfeltet nå fått sin fjerde statsråd under Solbergs styre. Nylig ble også likestillingspolitikken flyttet fra det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Reforms daglige leder sier mangelen på kontinuitet kan være en utfordring, ikke minst for de fagansatte i embetsverket. Han tror dette kan veies opp av en engasjert statsråd.

– Det som gjelder nå, er klok og ikke impulspreget styring av dette avgjørende viktige feltet i den norske velferdsstaten.

Forslag: Skift navn på departementet!

Saastad mener det er påfallende at Kulturdepartementet ikke har det viktige likestillingsoppdraget i navnet sitt.

– Reform foreslår at navnet endres til Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette vil være et passende symbol for likestillingens verdi. Et navneskifte kan gjerne være Rajas første gjerning som ny likestillingsminister.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon