fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform har utviklet e-kurs om menn utsatt for vold

 

I flere år har Reform holdt seminarer for krisesentre og kommuner om menn utsatt for vold i nære relasjoner. Nå har Reform laget e-kurs om tematikken for ansatte i familievernet.

 – Vi tror kurset vil være nyttig for ansatte i familievernet.

Det sier Ole Nordfjell som har ledet arbeidet med å utvikle kurset. Han er stolt over å publisere den første versjonen. E-kurset skal videreutvikles i løpet av året.

– Flere av de klientene som jeg har hatt i samtale om vold fra partner har dårlige erfaringer med møter med familievernet, sier Reforms terapeut Steinar Kvam. Han er rask til å legge til at menn som er misfornøyd med familievernet nok er overrepresentert blant dem han har snakket med.

Å avdekke vold er en viktig oppgave i familievernet

En viktig oppgave for familievernet er å avdekke vold i parforhold og mot barn. Men vi vet at det er ekstra vanskelig å avdekke tilfeller hvor den utsatte er en mann og voldsutøveren er en kvinne. I arbeidet med utvikling av e-kurset har Reform i løpet av det siste året gjennomført seminarer og møter med ulike familievernkontorer.  Familievernets spisskompetansemiljø på vold og høykonflikt har også gitt innspill.

E-kurset som har fått navnet “Volden du ikke ser” inneholder blant annet oppgaver og verktøy som kan være til hjelp til å avdekke vold mot menn i nære relasjoner. Et mål med kurset forteller Nordfjell er at flere ansatte i familievernet tenker at “kanskje er den stille mannen som sitter foran meg” utsatt for vold fra sin partner.  

Godt arbeid er lite kjent

– Det gjøres mye godt arbeid med vold i familievernet, men det er lite kjent, sier Nordfjell. Han trekker fram «Gruppetilbud for menn utsatt for vold» ved Bergen og omegn familievernkontor som et godt eksempel. Et videointervju med familieterapeutene som har ledet denne gruppen i to år inngår i e-kurset.

–  For disse mennene er det veldig viktig at de ikke er alene om å ha opplevd vold. I gruppen opplever de seg sett, trodd og forstått, sier Synnøve Rydland Overweg i videoen. Til daglig er hun familieterapeut ved Familievernkontoret på Stord.

> Se videointervjuet her

Selv om e-kurset er myntet spesielt på ansatte ved familievernet, tror Nordfjell e-kurset kan være et nyttig første skritt til å adressere tematikken også i andre deler av hjelpeapparatet.

Vold mot menn usynliggjøres

– Når man hører ordene «vold i nære relasjoner» tenker mange «kvinner og barn». Det gjør at vold mot menn usynligjøres, sier Nordfjell. Han ser på e-kurset som et lite skritt for å endre på dette.

E-kurset er en del av prosjektet “Menn også 2023. Kompetanseheving og videreutvikling av e-kurs om menn utsatt for vold i nære relasjoner”, som Reform har fått tilskudd til fra Konfliktrådet.

> Gå til e-kurset her

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon