fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny rapport fra Reform: Ungdoms kjærestevold i Norden

Nylig overleverte Reform rapporten Dating Violence Among Nordic Youth til den norske regjeringen, på vegne av Nordisk Råd.

Rapporten oppsummerer Reforms nordiske ekspertkonferanse i 2016, og gir 11 klare anbefalinger til nordiske myndigheter og sivilsamfunn om hva som bør gjøres for å redusere partnervolden i unges kjæresteforhold.

I tillegg til de 11 anbefalingene (se liste lenger nede i artikkelen), gir rapporten et godt og helhetlig bilde av hva kjærestevold blant unge er, og hvordan situasjonen er i de ulike nordiske landene.

I rapporten gjengis faginnlegg fra fjorårets ekspertkonferanse, der både danske, finske, islandske, svenske og norske stemmer kom til orde.

Rapporten kan lastes ned her. Den kan også bestilles som trykksak fra Reform. Send oss en epost for opplysninger om pris og forsendelse.

– Viktig rapport

Lanseringen av rapporten ble foretatt ved åpningen av forrige ukes store nordiske konferanse i Oslo, Making the Invisible Visible.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet benyttet anledningen til å takke Reform for senterets arbeid mot vold. Han kalte den nye rapporten viktig.

Mottok kjærestevoldrapporten: Statssekretær Kai-Morten Terning (t.h)

– Gutter og menn spiller en avgjørende rolle i bekjempelsen av vold. Det er slik fordi dette er et tema som ikke bare berører kvinner, men også fordi menn må ses som en del av løsningen når det gjelder vold – ikke bare som et problem, sa han.

Terning understreket at han ser fram til å lese anbefalingene fra prosjektet, og satte arbeidet i sammenheng med regjeringens nye opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner.

Her er våre 11 anbefalinger til myndigheter og sivilsamfunnet

1. Det må gjennomføres jevnlige omfangsstudier om kjærestevold blant unge

2. Det må legges til rette for nordisk samarbeid og utveksling av “best practices”

3. Det må sikres varige finansieringsordninger for programmer for å forebygge vold, og programmer for å støtte voldsutsatte

4. Det må anlegges en koordinert tilnærming på ulike nivåer for det forebyggende arbeidet

5. Akademia, organisasjonsliv og det politiske nivået må samarbeide bedre

6. Programmer for forebygging må baseres på forskning og evaluering

7. Det må benyttes et språk som reflekterer unges hverdag og erfaringer

8. Innholds- og strategivalg må tilpasses ulike aldersgrupper

9. Sosiale og digitale medier må vies særskilt oppmerksomhet

10. Alle unge må sikres en helhetlig og forbedret seksualundervisning

11. Det må anlegges et kjønnssenstivt rammeverk for alt kjærestevoldarbeid, der ulike grupper utsatt for diskriminering blir ivaretatt

Se rapporten side 4 til 7 for ytterligere utdypning og forklaring av punktene.

Den nordiske kjærestevoldkonferansen, som la grunnlaget for den nye rapporten, gikk av stabelen i Oslo i april 2016.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon