fbpx

Reformundersøkelsen august 2021: Om fedrekvoten

Reformundersøkelsen

Reformundersøkelsen viser med all mulig tydelighet at det norske folk støtter en solid fedrekvote i foreldrepengeordningen. Bare 7 % av er landets befolkning ønsker å fjerne «pappapermen».

– Dette viser at det som framstår som en sterk motstand mot fedrekvoten i høy grad er et bilde skapt i mediene. Vår undersøkelse viser at i alle grupper er de som ønsker dagens tredelte foreldrepengeordning i stort flertall, sier Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform.

Undersøkelsen viser oppsiktsvekkende nok også at motstanden mot fedrekvoten kanskje er aller størst blant mødre med barn:

– Dette indikerer at fedrenes kamp for å være til stede for barna, kanskje er aller sterkest innad i familiene, sier Ole Bredesen Nordfjell.

– Fedrekvoten er forstatt helt nødvendig for endring i fastlåste kjønnsroller, slår fagsjefen fast.

Talle fra denne undersøkelsen kan benyttes fritt av medier og andre, forutsatt at navnet «Reformundersøkelsen 2021» oppgis, og at undersøkelsen krediteres «Kantar/Reform – ressurssenter for menn».

> Se også Likestillingsnytt om Reformundersøkelsen

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon