fbpx
Print Friendly version of featured image

Men in Nursing Education – Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark, and Norway

Rapporter

Til tross for at nordiske land scorer høyt på likestillingsundersøkelser, preges landene av et kjønnsdelt arbeidsmarked der få menn arbeider i helse- og omsorgsyrker. Menn utgjør 2 % av sykepleiere på Island, 3,5 % i Danmark og 9 % i Norge. I tillegg er mannlige sykepleierstudenter overrepresentert blant studenter som faller fra.

Med støtte fra Nordisk Likestillingsfond har Reform, i samarbeid med Roskilde universitet, Universitetet i Akureyri og det islandske likestillingssenteret Jafnréttisstofa kartlagt praksis ved utvalgte sykepleierutdanninger i Norge, Danmark og på Island, for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og få flere menn i Norden til å velge helse- og omsorgsyrker.

Målet med prosjektet har vært å innhente ny kunnskap om kjønnet praksis i rekruttering og undervisning på sykepleierutdanninger. Videre har vi brukt denne kunnskapen til å utvikle praktiske anbefalinger for hva utdanningsinstitusjoner kan gjøre for å rekruttere flere menn til sykepleierstudiet – og støtte mennene i å fullføre studiet. Kunnskapen og anbefalingene fra prosjektet er nå samlet i rapporten Men in Nursing Education – Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark, and Norway.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon