fbpx
Print Friendly version of featured image

«Mange følelser kom ut av munnen min». Erfaringer og anbefalinger fra prosjektet «En likestilt helsestasjon».

Med støtte fra stiftelsen Dam fikk Reform – ressurssenter for menn i 2022 mulighet til å starte arbeidet med prosjektet «En likestilt helsestasjon».

Hvordan øke inkluderingen av fedre og ikke-fødende foreldre i tilbudet på helsestasjonen? Dette var hovedspørsmålet i pilotprosjektet «En likestilt helsestasjon». Faren, eller den ikke-fødende forelderen, har stor betydning for både barnets og den andre forelderens helse- og livssituasjon. Kunnskap og forskning på hvordan man kan involvere ikke-fødende foreldre i helsetilbudene som tilbys familiene i den tidligste fasen i barnets liv er svært mangelfull. Dette var en viktig motivasjon for prosjektet.

I ett år har vi gjennomført ulike aktiviteter for inkludering av fedre ved Nord-Fron helsestasjon. En av aktivitetene besto av individuelle helsesamtaler med fedre til barn mellom 3 og 5 måneder. Prosjektveileder Ellen Solstad Olavsen har utarbeidet en guide for støtte til helsesykepleiernes gjennomføring av helsesamtalene. Reform har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og denne erfaringsrapporten. Anbefalingene i rapporten baserer seg på erfaringene i prosjektet og vurderingene til Reform, Solstad og Nord-Fron helsestasjon.

Erfaringsrapporten «Mange følelser kom ut av munnen min» og brosjyren «Foreldresamtaler i helsestasjonsprogrammet» kan med fordel leses i sammenheng.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon