fbpx
Print Friendly version of featured image

2022: Incels i Norge: En kartlegging av ensomhet og helse blant norske ‘incels’

Rapporter

Med støtte fra stiftelsen Dam fikk Reform – ressurssenter for menn i 2020 mulighet til å starte arbeidet med prosjektet «Incels: Menn som hater seg selv? En kartlegging av ensomhet og kroppsbilde blant norske ‘incels’».

Bakgrunnen var et ønske om å finne ut mer om et ganske hypet fenomen, og hvordan unge menn som selv kaller seg incels, forstår seg selv, sin kropp og sin plass i det norske samfunnet.

Vi har undersøkt nettfora som norske incels oppgir å delta i, og intervjuet unge norske menn som bruker tid i disse nettsamfunnene – menn som selv identifiserer seg som incels. Alle er ensomme og redde for hva framtiden bringer. Mennene har samtidig vist styrke og mot ved å dele sine vondeste og mest skamfulle tanker om ensomhet med oss.

De kvalitative intervjuene vi har gjort har vært avgjørende for prosjektet. De har gitt oss en uvurderlig nærhet til feltet, og gitt oss ny innsikt og kunnskap om en gruppe menn som sjelden får mulighet til å fremme sitt syn på egen virkelighet, utenfor de digitale felleskapene de er en del av. Vi har latt mennene selv være med å definere hva som ligger i incelbegrepet, og hva slags betydning deres sosiale status i samfunnet har for dem og deres liv.

I den omfattende rapporten presenteres bakgrunnen for arbeidet, metodebruk, funn og anlyse. Vi oppsummerer med seks anbefalinger til hva som kan gjøres for å ta bedre vare på gutter og menn i gruppen incels.

Les også brosjyren Hjelpe, Ikke fordømme. Ensomhet og helse blant norske ‘incels

Rapporten og brosjyren ble presentert på et strømmet lanseringsarrangement 31. januar 2022 kl 12. Opptak vil kunne ses på Facebook og YouTube i etterkant av arrangementet.

 

 

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon