fbpx
Print Friendly version of featured image

2020: Transmenn og helse. Hvordan kan helsearbeidere legge til rette for gode pasientmøter?

Brosjyrer

Forskning viser at menn og gutter er overrepresentert i negativ helsestatistikk. Blant annet gjelder dette levealder, rusbruk, alvorlige ulykker og selvmord. Menn oppsøker i mindre grad helsevesenet, går sjeldnere til legen og er oftere sosialt isolerte. Mange av disse forholdene kan knyttes til normer for maskulinitet – altså måten menn lever livene sine på.

Transmenn utmerker seg også ofte negativt på helsestatistikk. Denne uhelsen er ofte forbundet med diskriminering, fordommer og usynliggjøring i møte med helsepersonell. Men kan uhelse blant disse mennene også knyttes til usunne maskuline idealer?

I et prosjekt med midler fra Stiftelsen Dam, har Reform i samarbeid med FRI – foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold intervjuet både trans- og cismenn. Vi har innhentet ny kunnskap om transmenns helseutfordringer. Både knyttet til det å være mann, og til normer for maskulinitet. Vi har også kartlagt særskilte helseutfordringer for transmenn.

I denne brosjyren oppsummerer vi de viktigste funnene våre. På de siste sidene gir vi helsearbeidere gode råd om hvordan de bør forholde seg i møte med transmenn som pasienter. Og ikke minst gir vi anbefalinger om hvilke feil helseansatte bør unngå å gjøre!

Brosjyren er også trykket opp i 500 eksemplarer, først og fremst for å kunne spres til fastleger og andre helsearbeidere, samt til organisasjoner på lhbtiq-feltet.

> Skriv til oss med din eller din organisasjons kontaktinformasjon, så sender vi brosjyrer i posten! (Begrenset oppad til 20 eksemplarer per mottaker.)

> Se videoen fra rapportlanseringen 13. mai 2020

> Se også rapporten Maskulinitetsnormer – en trussel for transmenns helse. En kvalitativ sammenlikning av trans- og cismenns helse

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon