fbpx
Print Friendly version of featured image

Ungdom, kjærestevold og grenser

Reform skal, i samarbeid med Ungdom og Fritid, utvikle et kurs om volds- og overgrepsforebygging for ansatte på ungdomshus og fritidsklubber i Norge.

Høsten 2017 vil Reform gjennomføre en nasjonal kurssamling for ansatte organisert under Ungdom og Fritid. Kompetansehevingen vil bidra til økt bevissthet om vold og overgrep, og gi de ansatte konkrete verktøy til å snakke med ungdommer om temaet og styrket evne til å melde fra om bekymringer.

Samarbeidsprosjektet med Ungdom og Fritid har fått støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet tilskudd til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ungdoms- og fritidsklubber er  framhevet som en viktig forebyggende arena i regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

Målsetting for prosjektet er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner blant ungdom, gjennom å:

1) Bevisstgjøre ungdomsarbeidere og andre ansatte på fritidsklubber om vold og overgrep, og øke deres kunnskap om ulike former for vold og faresignaler om dette

2) Gi ansatte på fritidsklubber verktøy og strategier til å initiere samtaler om vold, seksualitet og grensesetting med ungdommene som bruker tilbudet

3) Styrke de ansattes evne til å avdekke vold og overgrep, og øke deres kunnskap om meldeplikt og hjelpeinstanser de kan kontakte for oppfølging og hjelp

Bakgrunnen for prosjektet

Reform har i mange år jobbet med tematikken kjærestevold og seksuell trakassering blant ungdom. Gjennom prosjekter som Stopp kjærestevolden og Sommerflørt? har vi bygget kompetanse på å snakke med ungdom om vold, seksualitet og grenser.

Gjennom undervisningen direkte mot ungdommer, har Reform avdekket et stort behov for å øke kompetansen om vold og overgrep også blant de voksne som jobber med ungdommene. Dette stemmer overens med Ungdom og Fritids erfaringer. Mange av de ansatte i fritidsklubbene uttrykker behov for økt kompetanse om vold og overgrep, og om samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.

Om samarbeidspartner og prosjektorganisering

Ungdom og Fritid er en paraplyorganisasjon som representerer over 600 klubber og ungdomshus over hele landet, med om lag 50.000 ungdommer og 2.500 ansatte. Organisasjonen besitter betydelig kompetanse på ungdomsarbeid og kunnskap om unges livssituasjon.

Prosjektleder for Ungdom, kjærestevold og grenser er Hedda Hakvåg. Den øvrige prosjektgruppen består av Daniel Getz, Kris Bue og Live Mehlum fra Reform, samt organisasjonskonsulent Henriette Øyan i Ungdom og Fritid.

For mer informasjon:

Ta kontakt med prosjektleder Hedda Hakvåg på telefon 476 52 056 eller epost hedda@reform.no

Les vårt nyhetsoppslag om prosjektet.

 

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon