fbpx
Print Friendly version of featured image

UNDER ARBEID: Fedre i barnevernet

Reform har gjennom flere tiår hatt kontakt med fedre med barn som har vært innom barnevernet. Mange av disse fedrene er usikre på seg selv som omsorgspersoner, og ser gjerne på seg selv som  annenrangs foreldre. Bildet av fedre som annenrangs foreldre gjenfinnes også i forskning på hvordan fedre opplever kontakten med barnevernet, og i barnevernets egne holdninger. Siden 2019 har Reform jobbet for å endre bildet av far i barnevernet, gjennom workshops og utarbeidelse av e-læringskurset Fedre. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kurs for fedre – «Få pappa med på laget!»

I 2017 gjennomført Reform et kurs for fedre i barnevernet, på bakgrunn av telefonhenvendelser vi fikk fra målgruppen. Mange ringte oss om sin usikkerhet knyttet til hva slags hjelp barnevernet gir, og hva slags informasjon de selv har krav på. Målet med vårt prosjekt var å styrke mennenes selvtillit og kompetanse som fedre, samt gi dem kunnskap og verktøy for bedre kommunikasjon og samarbeid med barnevernet. Samtidig så vi et behov for å fremme kunnskap om fedre hos ansatte i barnevernet. Flere studier viser at deler at barnevernet er preget av kjønnsstereotype holdninger knyttet til mor- og farskap, som i praksis kan føre til at far blir satt på sidelinjen i arbeidet med familien.

E-læringskurs om fedre

Barnevernets viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår og god omsorg. God omsorg kan styrkes ved at det tilrettelegges for at både mor og far tar del i omsorgsoppgavene. Fortsatt er det slik at mor ofte anses som å være bedre skikket enn far til å ha omsorgen for barna, og holdninger til kjønn kan påvirke arbeidet man gjør. Derfor satte vi i 2019 i gang med å utarbeide et e-læringskurs om fedre for ansatte i barnevernet.

Kurset består av til sammen syv moduler. Her får man blant annet innsikt i likestillingspolitiske tiltak som er gjort for å styrke farsrollen, hva forskning sier om betydningen av farskap, en juridisk gjennomgang av barnevernets kontakt med fedre, ulike holdninger man har funnet i barnevernet, og hvordan man som ansatt i barnevernet kan jobbe konkret for å inkludere far. I 2022 utarbeidet vi et tilsvarende kurs for studenter på barnevern og sosialt arbeid. E-læringskursene ligger ute på Reforms nettsider, og er gratis å gjennomføre.

Trykk her for å ta kurset for ansatte.

Trykk her for å ta kurset for studenter. 

Workshops

I tillegg til e-læringskurs om fedre, reiser Reform rundt i Norge og holder workshops om tematikken, både for ansatte ved barnevernskontorer og studenter på sosialt arbeid og barnevernspedagogikk. Workshopen tilbys uten kostnad og tar om lag to timer å gjennomføre. I løpet av de siste årene har vi møtt flere hundre engasjerte studenter og ansatte som ønsker å bidra til at fedre inkluderes i barnevernets arbeid.

Ønsker du at vi kommer til din arbeidsplass, eller ditt studiested og holder workshop, eller har andre spørsmål angående prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Mali Storbækken på epost mali@reform.no.

 

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon