fbpx
Print Friendly version of featured image

Ta vare på gutta!

I dette prosjektet Reform har kartlagt likestillingssituasjonen ved Kuben videregående skole. Det har gitt funn som ikke er entydige, men som gir skolen mye å ta tak i. Prosjektet har også blitt til en spennende rapport.

Reform gjennomførte høsten 2017 prosjektet «Ta vare på gutta! Likestilling og frafall på Kuben videregående skole». Prosjektet, som har mottatt støtte fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), var først og fremst tenkt som et forebyggende tiltak mot gutters frafall på yrkesfaglige studieretninger.

I prosjektet har Reform kartlagt likestillingssituasjonen ved to av studieretningene på Kuben videregående skole – Oslos største yrkesfaglige skole. En kartlegging som dette er ikke foretatt tidligere, til tross for at det er grunn til å anta at hvordan likestilling praktiseres i norsk skole, vil kunne ha direkte betydning for gutters frafall.

En av studieretningene vi har sett på har en klar overvekt av gutter (teknikk og industriell produksjon), mens på den andre er jentene i klart flertall (helse og oppvekst).

Som rapporten viser, peker ikke funnene fra kartleggingen entydig i én bestemt retning. Snarere har vi fått bekreftet at det er store utfordringer knyttet til utradisjonelle yrkesvalg, både for jenter og gutter. Men også andre minoritetsskap trekkes fram som kanskje like viktige som forskjeller mellom kjønn.

På grunnlag av arbeidet, har vi utarbeidet fem anbefalinger til videre arbeid. Anbefalingene knytter seg til kartleggingen på Kuben, men de vil kunne ha betydning i store deler av norsk skoleverk

Prosjektet er støttet med midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

For mer informasjon:

Ta kontakt med prosjektleder Live Mehlum på telefon 465 06 832 eller epost live@reform.no

> Les rapporten Gutter, kjønn og likestilling
> Skriv ut rapporten Gutter, kjønn og likestilling (enkeltsider)

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon