fbpx
Print Friendly version of featured image

Samtalegrupper for mannlige studenter

I dette prosjektet har Reform, i samarbeid med Universitetet i Agder, gjennomført samtalegrupper for mannlige studenter. Hensikten har vært å fremme mestring, trivsel og psykisk helse.

Mannlige studenter faller i større grad enn kvinnelige studenter fra på høyere utdanninger. Flere menn enn kvinner sliter også med mistrivsel og ensomhet når de flytter ut av foreldrehjemmet for å studere. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2014 konkluderte med at studenters psykiske helse har blitt forverret de siste årene. Forskning og tidligere prosjekter Reform har gjennomført viser dessuten at mange menns terskel for å søke støtte og hjelp er høy.

Dette er bakgrunnen for at Reform og Ressurssenteret for tilrettelegging, helse og mestring ved Universitetet i Agder (UiA) søkte midler for å gjennomføre et helsefremmende tiltak for mannlige studenter ved Campus Kristiansand. Basert på Ressurssenterets erfaring med studenter, og Reforms kompetanse på mannshelse og samtalemetodikk, ble det gjennomført samtalegrupper med mannlige studenter ved skolen.

Reform har spredt erfaringene fra prosjektet i form av foredrag til andre studentsamskipnader i Norge.

Etter prosjektslutt er tiltaket videreført av studentsamskipnaden ved UiA.

Prosjektet ble avsluttet i 2019, og er støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

For mer informasjon:

Ta kontakt med daglig leder Are Saastad på telefon 917 24 293 eller på epost

Les også disse artiklene

Tilskuer eller deltaker?

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon