fbpx
Print Friendly version of featured image

Samtalegrupper for mannlige studenter

I dette prosjektet vil Reform i samarbeid med Universitetet i Agder gjennomføre samtalegrupper for mannlige studenter. Hensikten er å fremme mestring, trivsel og psykisk helse.

Mannlige studenter faller i større grad enn kvinnelige studenter fra på høyere utdanninger. Flere menn enn kvinner sliter også med mistrivsel og ensomhet når de flytter ut av foreldrehjemmet for å studere. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2014 konkluderte med at studenters psykiske helse har blitt forverret de siste årene. Forskning og tidligere prosjekter Reform har gjennomført viser dessuten at mange menns terskel for å søke støtte og hjelp er høy.

Dette er bakgrunnen for at Reform og Ressurssenteret for tilrettelegging, helse og mestring ved Universitetet i Agder (UiA) nå skal gjennomføre et helsefremmende tiltak for mannlige studenter ved Campus Kristiansand. Basert på Ressurssenterets erfaring med studenter, og Reforms kompetanse på mannshelse og samtalemetodikk, vil vi gjennomføre samtalegrupper med mannlige studenter ved skolen.

Etter prosjektslutt vil tiltaket kunne videreføres av studentsamskipnaden ved UiA. Reform vil også spre erfaringene fra prosjektet i form av foredrag til andre studentsamskipnader i Norge.

Prosjektet starter våren 2018, og er støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

For mer informasjon:

Ta kontakt med prosjektleder Live Mehlum på telefon 465 06 832 eller epost live@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon