fbpx
Print Friendly version of featured image

Samlivskurs for menn

I 2018 skal Reform gjennomføre en kurskveld om samlivsutfordringer for menn. Kurskvelden er basert på våre erfaringer fra de tidligere samlivskursene for menn.

Reform har over tre år utviklet et samlivskurs tilpasset menns kjønnsspesifikke behov og utfordringer knyttet til parforhold. Med tilskuddsmidler fra Bufdir, gjennomførte vi i 2015 Norges første samlivskurs for menn. I 2016 fikk vi støtte fra Bufdir til å videreutvikle kursmetodikken, og avholde et nytt kurs. Det samme kurset ble gjentatt med stor suksess i 2017.

I 2018 har Bufdir gitt Reform støtte til å gi enda flere menn mulighet til å benytte seg av vår samlivskursmetodikk, men denne gangen i form av én kurskveld. Vi har mottatt flere henvendelser i etterkant av kurset i 2017 fra menn som ønsker å delta på samlivskurset. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne bekrefter at det er et behov for alternative samlivskurs som i større grad er utarbeidet på menns prinsipper.

Bakgrunn for kurset

Tradisjonelt har samlivet, i heterofile parforhold, vært en arena hvor kvinnene har hatt en større definisjonsmakt enn mennene. Tradisjonelle mannsidealer er dessuten fortsatt hindre for mange menn til å snakke om følelser og samlivsproblemer, og menn oppsøker derfor ikke samlivskurs i like stor grad som kvinner. Dette tilsier et behov for tilpassede samlivstiltak mot menn, noe vi har fått bekreftet med de foregående kursene.

Ved å arrangere en kurskveld om samlivsutfordringer for menn, har vi som formål å bidra direkte med å forebygge samlivsbrudd og å støtte opp om samlivet i parforholdet. Da vi særlig rekrutterer fedre til deltakere, bidrar samlivskurset til å skape en trygg og stabil oppvekst for barn ved å styrke foreldrenes parforhold.

For mer informasjon

Ta kontakt med reform på post@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon