fbpx
Print Friendly version of featured image

«Rettssalen» – Film om partnervold mot menn

Opplysningsfilm om voldsutsatte menn, for visning på fjernsyn og for spredning i sosiale medier.

Filmen «Rettssalen» forteller en historie som ikke er hentet direkte fra virkeligheten, men som bygger på erfaringer og historier Reform har hentet fra våre mange møter med menn utsatt for vold. Historien som fortelles er en klassisk rettsprosess mot en utøver av grov partnervold. Det overraskende momentet er at når dommeren ber tiltalte reise seg, er det ikke mannen som reiser seg – men kvinnen.

Slik sett gjør kortfilmen bruk av samme virkemiddel som i komedier eller sketsjer der vold mot menn presenteres som et uventet element. Samfunnet er i dag er lite opplyst om at menn også er voldsutsatte i partnerskap. Vi ler og tenker at kvinner ikke skal kunne påføre mannen noe vondt. Han er stor og sterk og skal kunne ta vare på seg selv.

Filmen presenterer et handlingsalternativ for menn utsatt for partnervold, ved at den avsluttet med å gjøre oppmerksom på at krisesentertilbudet i landets kommuner også er til for menn. Også Reform – ressurssenter for menn profileres, som et sted å henvende seg for råd og veiledning om det samme temaet.

Filmen er laget av reklamebyrået Alle Gutta på oppdrag av Reform – ressurssenter for menn. The Film Agency Oslo har stått for produksjonen. Regissør: Tommy Normann

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon