fbpx
Print Friendly version of featured image

Prostatakreft – glemmer vi den seksuelle helsen?

Hovedmålet med dette prosjektet er å sette menns seksuelle helse etter prostatakreftbehandling i fokus. Prosjektet retter seg mot å øke kunnskapen til helsepersonell om hva som er viktige i behandlings- og rehabiliteringsløpet for disse pasientene, og tilrettelegge for å kunne snakke om seksuell helse og funksjon.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Prostatakreftforeningen og har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022).

Prostatakreft og seksuell helse 

Prostatakreft er den vanligste kreftformen som rammer menn og behandlingen av prostatakreft gir ofte bivirkninger som blant annet inkontinensplager og erektil dysfunksjon. God seksualitet er et overskuddsfenomen og påvirkes av symptomer som smerter, kronisk tretthet, angst, depresjon og søvnløshet, som er vanlige grunner til redusert seksuell interesse. Til tross for at den vanligste bivirkningen av prostatakreftbehandling er seksuell dysfunksjon, er seksuell helse ikke eksplisitt nevnt i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Samtidig finnes det mange tiltak for å kunne bedre den seksuelle helsen etter prostatakreft, men oppfølgingen med riktige og gode tiltak er per nå ikke systematisert over hele landet.

Vanskelig for mange å snakke om  

Seksuell dysfunksjon og ereksjonssvikt er et vanskelig tema for mange menn å snakke om og påvirker både dem selv, deres eventuelle partnere og deres felles samliv. Selv om mange får informasjon underveis og i forkant, kan mange sitte med ubesvarte spørsmål og utfordringer. Dette prosjektet ønsker gjennom fokusgruppeintervjuer  å undersøke hvordan mennene opplever egen seksualitet underveis og i etterkant av kreftbehandlingen, hvordan det påvirker deres viktigste støttenettverk som partnere og deres samliv, og hvordan de opplever å få hjelp med sin seksuelle helse i dagens pakkeforløp. Vi vil i tillegg kartlegge forskning som ser på hva som kan bedre menns seksuelle helse i et prostatakreftforløp. 

Senke barrieren for å få riktig og hjelp 

Gjennom å se på behovene opp mot gode tiltak vil vi i slutten av prosjektet gi ut en fagrapport og informasjonsmateriell til helsepersonell og pasienter. Menn med prostatakreft kan se at de ikke er alene om å ha vansker med den seksuelle helsen og ha lavere treskel for å be om hjelp de har behov for. Helsepersonell vil få innsikt i viktige temaer og utfordringer menn kan ha i etterkant av prostatakreft og hvordan pasientene bedre kan hjelpes og ivaretas.  

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Berit Eggebø Næss på e-post berit@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon