fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn som slår menn – har fylla skylda?

Dette prosjektet ble avsluttet i 2018.

> Les sluttrapporten fra prosjektet Menn som slår menn – har fylla skylda?


Reform vil tilby et sinnemestringskurs for menn som utøver utelivsvold eller blind vold. Kurset starter opp i januar 2018.

Unge menn er samfunnsgruppen som både er mest utsatt for fysisk vold og som står bak mesteparten av denne volden. I følge Levekårsundersøkelsen fra 2012 står menn i alderen 16-24 år bak hele ni av ti tilfeller av fysisk vold mot unge i samme aldersgruppe. Menn mellom 16 og 24 år har også høyest risiko for selv å bli utsatt for vold (Levekårsundersøkelsen, 2012). Dette er et folkehelseproblem: I tillegg til fysiske skader, vil volden ha negativ innvirkning på psykisk helse og livskvalitet for mange av mennene som utsettes for den.

Alvorlig fysisk vold mot menn utøves oftest av andre menn og skjer typisk på offentlig sted. Den tar gjerne form av slagsmål eller blind vold (NKVTS, 2012), og skjer ofte på nattestid, i helgene og av en ruspåvirket person (Levekårsundersøkelsen, 2012).

Til tross for at forskningen er entydig på at utelivsvold og lignende fysisk vold mellom menn er et betydelig problem, finnes det få hjelpetilbud til menn som utøver slik vold. Eksisterende nasjonale sinnemestringstilbud prioriterer tilbud til utøvere av partnervold og vold mot barn.

Forebyggende arbeid og tidlig behandling er svært viktig i et folkehelseperspektiv. Reform ønsker derfor å pilotere et lavterskel sinnemestringstilbud som retter seg spesifikt mot menn som utøver utelivsvold eller annen blind vold. Gjennom sinnemestringskurset vil vi også innhente kunnskap direkte fra unge menn om hva deres utfordringer og behov er. Denne kunnskapen vil bidra til å styrke brukerperspektivet i videre forebyggende arbeid mot utelivsvold, inkludert en videreutvikling av sinnemestringskurset.

Om kurset:

Kurset har oppstart 8. januar 2018 og går over ti mandager, kl.17-19. Samlingene vil ledes av vår erfarne terapeut Steinar Kvam og finne sted i Reforms lokaler i Akersgata 16, Oslo. Kurset tar utgangspunkt i Reforms etablerte sinnemestringsmetodikk, men med tilpasninger.

Sinnemestringskurset passer for deg som er mellom 18 og 30 år, og som strever med å mestre eget sinne. Du har utøvd utelivsvold eller annen fysisk og/eller psykisk vold mot fremmede eller bekjente. Det er en forutsetning at du ikke har utøvd vold mot nær familie, så som partner eller barn.

For mer informasjon eller påmelding:

Ta kontakt med prosjektleder Hedda Hakvåg på telefon 476 52 056 eller epost hedda@reform.no

Les vårt nyhetsoppslag om prosjektet.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon