fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn på eldre- og seniorsentre

I dette prosjektet har Reform kartlagt mannlige pensjonisters ønsker og behov med tanke på å forebygge ensomhet og selvmordstanker. Vi har benyttet samtalegrupper, og gjennomført intervjuer ved Horten aktivitetssenter og ved Engelsborg Ressurssenter i Oslo.

Pensjonisttilværelsen kan for mange menn oppleves ekstra vanskelig på grunn av at arbeidet antas å være hovedbasis for den maskuline identitet. Ved pensjonistalder forlater menn arbeidet og kollegene. Mange opplever at den sosiale statusen forringes, venner dør og barna får mindre tid til kontakt på grunn av arbeidspress og egen familie. For noen kan ensomheten og tomheten bli overveldende.

Landets eldre- og seniorsentre kan være en viktig møteplass for å forebygge ensomhet og selvmordstanker gjennom aktivitet og sosialt fellesskap. Menn er imidlertid underrepresenterte som brukere av landets eldresentre. En årsak er at sentrene ikke tar tilstrekkelig hensyn til menns behov.

Målet med prosjektet har derfor vært å kartlegge hvilke behov og ønsker mannlige pensjonister har, og forebygge ensomhet og selvmordsfare gjennom å tilrettelegge for økt deltakelse i landets eldre- og seniorsentre.

Kunnskapen og erfaringene fra kartleggingen er oppsummert i et sett anbefalinger som presenteres i form av foredrag til landets aktivitetssentre høsten 2018, og i en kronikk i Dagbladet.

Vi har også holdt en rekke foredrag for ansatte og mannlige brukere ved en rekke sentre i Norge, og også tatt med oss nyttige tilbakemeldinger fra dette.

Prosjektet startet våren 2018, og er støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

For mer informasjon, og for avtaler om foredrag om arbeid med menn på eldresentrene:

Ta kontakt med reform på post@reform.no

> Les også kronikken “Den glemte mannen”- Dagbladet, 19. november 2018

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon