fbpx
Print Friendly version of featured image

UNDER ARBEID: Menn også!

“Menn også” er et prosjekt som har som mål å øke ansatte i hjelpeapparatet sin kompetanse om menn utsatt for vold i nære relasjoner.

Det er lite oppmerksomhet rundt menn utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet til disse gruppene er ofte mangelfullt, og mange som jobber med helse og sosiale spørsmål i kommunene tenker ikke at også menn kan være voldsutsatt. Dette står i sterk kontrast til lovverket og idealet om at alle som lever med vold skal ha tilbud om hjelp.

Det er tre hovedaktiviteter i prosjektet for å forbedre situasjonen:

  1. Reform gjennomfører veiledningsseminarer om utsatte menn i hjelpeapparatet.
  2. Reform gjennomfører fagseminarer om utsatte menn for ansatte i hjelpeapparatet (krisesentre, familievernkontorer, helsetjenester, politi osv.).
  3. Reform kartlegger og gir enheter tilbakemelding på deres tilbud til utsatte menn. Hvordan er tilbudet utformet? I hvilken grad menns perspektiver og behov er ivaretatt i utformingen av tilbudet? Hvordan er tilbudet til menn synliggjort? Kartleggingen munner ut i konkrete forslag til tiltak for hvordan krisesentret kan jobbe for å forbedre sitt tilbud.

Prosjektet er finansiert av Konfliktrådet og er at av deres tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Primær målgruppe for tiltaket er ansatte og ledere i hjelpeapparatet. Prosjektet har vært gjennomført siden 2017. I oppstarten hadde prosjektet fokus på kompetanseheving av ansatte på krisesentrene. I 2022 og 2023 har fokuset vært på ansatte i familievernet. Sjekk ut e-læringskurset utviklet i prosjektet: Volden du ikke ser

Den sekundære målgruppen for tiltaket er menn utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom kompetanseheving av de ansatte og iverksetting av konkrete utviklingstiltak, vil mannlige brukere få et bedre tilpasset tilbud.

Personer involvert i prosjektet

Ole Bredesen Nordfjell, prosjektleder og fagsjef i Reform. Nordfjell er sosiolog og har ledet flere prosjekter om utsatte menn.

Steinar Kvam, prosjektmedarbeider og terapeut i Reform. Kvam erfaring som terapeut fra Fossum-kollektivet, Alternativ til vold og Kvinnekollektivet Arken. Han har omfattende erfaring med å snakke med menn som utsatte og som utøvere av vold.

Berit Eggebø Næss, rådgiver i Reform. Næss har skrevet masteroppgave om minoritetsmenn utsatt for vold fra kvinnelig partner.

Jørgen Lorentzen, faglig veileder og foredragsholder for prosjektet. Lorentzen er kjønnsforsker og var en av forskerne bak rapporten “Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner.”

Marianne Inez Lien, faglig veileder for prosjektet. Lien har erfaring med å forske på betydningen av kjønn i helsevesenet, og var også en av forskerne bak rapporten “Den mannlige smerte.”

For nærmere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ole Bredesen Nordfjell.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon