fbpx
Print Friendly version of featured image

Men in Care: Workplace support for caring masculinities

Hvordan legge til rette for at menn kan få en bedre balanse mellom sitt arbeids- og familieliv? Partnerne i prosjektet Men in Care har fra 2019 til 2022 undersøkt dette. Prosjektet har foregått i åtte ulike europeiske land: Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Nord-Makedonia, Polen, Slovenia og Spania. Reform har vært den norske partneren i prosjektet.

Vanlige hindringer for mannlige arbeidstakere som ønsker å balansere jobb og familie/fritid

  • Kjønnstradisjonelle holdninger på arbeidsplassen
  • En kultur på arbeidsplassen som gjør det vanskelig å være åpen om sine omsorgsforpliktelser og behov utenfor jobben
  • At de ikke kjenner til mulighetene de har for å balansere jobb og sine omsorgsforpliktelser (ordninger slik som: fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid, permisjoner etc.)
  • At man har en frykt eller usikkerhet for å bli tilsidesatt om man benytter slike ordninger

Veileder for arbeidsgivere

For arbeidsgivere som ønsker å forbedre sin praksis på dette området har partnerne i de åtte landene fra Men in Care (MiC) gjennomført «trainings» for ansatte og ledere. Det er blitt utviklet veiledere for arbeidsgivere som du finner her:

MiCs veileder for arbeidsgivere: Hvordan legge til rette for bedre balanse mellom menns arbeids- og familieliv?

MiC poster: Veileder for arbeidsgivere

Politiske anbefalinger

Politiske rammevilkår, som foreldrepengeordning og barnehage, har stor betydning for valgene som tas. Partnerne i prosjektet har derfor laget anbefalinger for politiske myndigheter i Europa.

MiC’s political recommendations (in English)

Forskning og kartlegginger

Forskning, kartlegginger og samarbeid med ulike aktører (arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger med flere) er grunnlaget for veilederen og de politiske anbefalingene. Her kan du lese de ulike rapportene:

Country report Norway: Workplace support for caring masculinities – context and best practice in Norwegian companies (in English)

Transnational analysis of studies on company support for male care work (in English)

Carving out space for caring masculinities: Results from a European study (in English)

Du finner flere og alle publikasjoner fra prosjektet her: http://www.men-in-care.eu/results

Konferanser og seminarer

Partnere har gjennomført flere møter og arrangementer der erfaringer fra prosjektet er blitt diskutert. Hva er hindringene og mulighetene for at menn skal ta en større del av omsorgsarbeidet for sine nærmeste, og også bli bedre til å ta omsorg for seg selv?

Panelsamtale: Er jobben en ressurs eller en byrde for menn som gjennomgår samlivsbrudd?

På møtet som fant sted i Kunstnernes Hus kino 30. august 2022, ble dette spørsmålet diskutert. Samtalen belyste også hva arbeidsgivere kan gjøre for å legge best mulig til rette for menn som gjennomgår samlivsbrudd.

Her kan du se panelsamtalen:

Disse deltok i samtalen: Marianne Inèz Lien (sosiolog og forsker på menn og maskulinitet). Lien snakket om perspektiver på hvordan menn håndterer sykdom og krise. Ole Nordfjell (fagsjef i Reform – ressurssenter for menn) delte erfaringer fra prosjektet «Men in Care». Ingun Øystese (diakonirådgiver i Den norske kirke, Oslo bispedømme) fortalte om erfaringer fra samtalegrupper for personer som har opplevd samlivsbrudd. Også erfaringer fra et arbeidsgiversynspunkt ble løftet inn i samtalen.

Dokumentarfilmen «Den brysomme far» ble vist etter panelsamtalen, og Are Saastad (daglig leder i Reform) intervjuet regissør Paulo Chavarria om filmen.

Debatt og lanseringsseminar: Vil vi egentlig ha menn som foreldre?

I forbindelse med Arendalsuka arrangerte Reform 16. august. 2022 et møte om farskap. På arrangementet lanserte vi MiCs veileder for arbeidsgivere: Hvordan legge til rette for bedre balanse mellom menns arbeids og familieliv? og MiCs politiske anbefalinger. I tillegg diskuterte sentrale aktører hindringer og muligheter for at fedre skal bidra mer i omsorgen for sine barn. Innretningen av foreldrepengeordningen og lengden på fedrekvoten var sentral i diskusjonen.

Her kan du se arrangementet:

Reforms film «Fra pappa til pappa» ble også vist på arrangementet. I filmen deler menn sine erfaringer om det å bli far for første gang. Filmen skal vises for nybakte fedre på barselavdelingen i Drammen sykehus.

Avslutningskonferansen i Berlin: Caring masculinities at work – companies’ support for men’s work-life balance

På avslutningskonferansen i Berlin 19. mai 2022 ble forskningsresultater og eksempler på god praksis fra de ulike europeiske landene delt. Deltakerne diskuterte hvordan man kan følge opp arbeidet i prosjektet og fremme likestilling i arbeidslivet på ulike nivåer. Her kan du se lysbildene fra de ulike innleggene på konferansen.

www.men-in-care.eu/dissemination (alle lysbildene fra avslutningskonferansen)

Mer om prosjektet «Men in Care: Workplace support for caring masculinities»

Prosjektet har blitt gjennomført fra mars 2019 til september 2022. Prosjektet har undersøkt arbeidsplasser i åtte ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Nord-Makedonia, Slovenia og Spania), og vurdert hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Det overordne målet for prosjektet har vært å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv.

I Norge har Reform- ressurssenter for menn gjennomført prosjektet. De norske samarbeidende organisasjonene har vært Likestilt arbeidsliv, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Equality Check.

Ytterligere elleve partnere fra andre europeiske land har utført prosjektet: Spanias universitet for fjernundervisning (prosjektkoordinator, Spania), 1. mai-stiftelsen (Spania), Forening for menn og kjønnsspørsmål i Steiermark (Østerrike), Europeisk nettverk for arbeid med utøvere av vold i hjemmet (Tyskland), Islands universitet, Det jagellonske universitet (Polen), PLinEU (Polen), Diversity Hub (Polen), Fredsinstituttet (Slovenia), sammenslutningen av arbeidsgivere i Slovenia og Forbundet av frie fagforeninger i Slovenia. I tillegg har 14 ytterligere organisasjoner vært tilknyttet prosjektet.

Prosjektet Men in Care er utført med økonomisk støtte fra EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon “EaSI” (2014-2020).

For mer informasjon:

Prosjektkoordinator: Teresa Jurado-Guerrero, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), tjurado@poli.uned.es

Norsk prosjektleder: Ole Nordfjell, Reform – ressurssenter for menn ole@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon