fbpx
Print Friendly version of featured image

Maskulinitet, kjønn og vold i russetiden

I dette prosjektet har Reform gjennomført workshoper om maskulinitet, kjønn og vold for avgangselever og lærere ved videregående skoler på Oslos vestkant.

Gjennom workshopene har målet vært å forebygge mot festrelatert vold blant avgangselever i russetiden og gi elever og lærere strategier som elevene kan bruke i eget liv, særskilt knyttet til russetiden. Workshopen er basert på Reforms undervisningsopplegg Stopp kjærestevolden, men med fokus på holdninger til maskulinitet.

Russetiden, og forberedelsene til denne, forbindes ofte med alkohol og sex. Det er en periode med høy risiko for slåsskamper, interne oppgjør og seksuell vold. For mange unge er dette en tid med grenseløs festing der normer brytes. Det er derfor viktig med en målrettet innsats mot avgangselever for å reduserende normoverskridende oppførsel i russetiden.

Holdningsskapende arbeid kan være av stor betydning i det voldsforebyggende arbeidet. Dette vil først og fremst påvirke til å forebygge vold i russetiden, men det er grunn til å tro at en slik innsats også vil ha betydning for holdninger og oppførsel i et videre livsløpsperspektiv.

Prosjektet ble muliggjort ved støtte fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet i 2018.

For mer informasjon

Ta kontakt med daglig leder Are Saastad på telefon 917 24 293, eller på e-post.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon