fbpx
Print Friendly version of featured image

Maskulinitet, kjønn og vold i russetiden

I dette prosjektet vil Reform gjennomføre workshoper om maskulinitet, kjønn og vold for avgangselever og lærere ved videregående skoler på Oslos vestkant.

Gjennom workshopene ønsker vi å forebygge mot festrelatert vold blant avgangselever i russetiden og gi elever og lærere strategier som elevene kan bruke i eget liv, særskilt knyttet til russetiden. Workshopen vil være basert på Reforms undervisningsopplegg Stopp kjærestevolden, men med fokus på holdninger til maskulinitet.

Russetiden, og forberedelsene til denne, forbindes ofte med alkohol og sex. Det er en periode med høy risiko for slåsskamper, interne oppgjør og seksuell vold. For mange unge er dette en tid med grenseløs festing der normer brytes. Det er derfor viktig med en målrettet innsats mot avgangselever for å reduserende normoverskridende oppførsel i russetiden.

Prosjektet har fått støtte av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet til å forebygge mot vold og overgrep. Holdningsskapende arbeid kan være av stor betydning i det voldsforebyggende arbeidet. Dette vil først og fremst påvirke til å forebygge vold i russetiden, men det er grunn til å tro at en slik innsats også vil ha betydning for holdninger og oppførsel i et videre livsløpsperspektiv.

Organisering

Prosjektleder er seniorrådgiver i Reform, Live Mehlum. Den resterende prosjektgruppen vil bestå av rådgiver Daniel Getz og seniorrådgiver Shorish Azari.

For mer informasjon

Ta kontakt med prosjektleder Live Mehlum på telefon 465 06 832 eller epost live@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon