fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn KAN snakke!

Med midler fra Helsedirektoratet vil Reform utvide sitt telefontilbud for menn med en chattetjeneste og undersøke hvordan vi kan nå ut til flere ensomme menn.

Mannstelefonen har vært et kontinuerlig tilbud siden den ble etablert i 1980, og er en fast del av Reforms virksomhet. Formålet er å sikre et landsdekkende, gratis og synlig telefontilbud til menn i form av rådgivning i akutte kriser. Telefonen er betjent av frivillige, og åpen alle hverdager mellom klokken 17 og 20.

Mannstelefonens aktive frivillige besvarer hvert år rundt 1000 henvendelser fra menn med mange ulike problemstillinger. Temaer som innringerne tar opp inkluderer samliv, samværsrett med barn, psykiske vansker, vold, sinnemestring og seksualitet. En fellesnevner for svært mange er imidlertid ensomhet.

Reform har fått midler av Helsedirektoratet til å videreutvikle denne tjenesten gjennom å:

  • Etablere og teste ut en chattetjeneste tilknyttet telefontjenesten Mannstelefonen
  • Lære opp frivillige i samtalemetodikk over chatt, og tilføre dem nødvendige kunnskaper til å møte målgruppen på en god og adekvat måte
  • Øke Mannstelefonens synlighet som et samtale- og rådgivningstilbud til menn
  • Øke det totale antallet brukere av Mannstelefonen med og nå fram til flere ensomme menn

Prosjektet skal gjennomføres innen utgangen av 2018.

For mer informasjon

Ta kontakt med prosjektleder Ole B. Nordfjell på telefon 476 51 763 eller epost ole@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon