fbpx
Print Friendly version of featured image

“Min far” – et mangfoldsprosjekt om fedre

I prosjektet Min far – omsorg er det motsatte av vold skal Reform dokumentere og publisere virkelige farskapshistorier.

Hovedvekten av historiene skal hentes fra minoritetsmiljøer.

Kanskje kan du eller din organisasjon bidra?

Det er mange måter fedre og farsfigurer kan ha en positiv betydning for barn, partner og nærmiljø.

Med prosjektet Min far ønsker Reform å dokumentere og fremme utviklingen mot en omsorgsfull og ikke-voldelig fedrerolle.

Betydningen av farskap

De aller fleste har vokst opp med en far eller en farsfigur som har betydd mye for oss. Disse erfaringene bærer vi med oss videre i livet.

Erfaringene – enten de er gode eller dårlige – kan få stor betydning i våre egne parforhold og for vår egen foreldregjerning.

Meld deg som intervjuobjekt!

Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er Reform nå i gang med intervjuene til prosjektet. I intervjuene spør vi om forholdet til egne fedre eller farsfigurer fra oppveksten.

Vi ønsker å samle rundt 20 fortellinger fra ulike miljøer med en særlig vekt på minoritetsgrupper.

Derfor søker vi lhbti-personer, personer med etnisk minoritetsbakgrunn, muslimer og personer med nedsatt funksjonsevne som kan tenke seg å bidra i prosjektet.

Publikasjonen “Min far”

De som bidrar med fortellinger vil ikke bare bli intervjuet – de vil også bli portrettert med kunstfotografier. Tekst- og bildematerialet vil bli trykket i en egen og iøynefallende publikasjon.

Publikasjonen vil få tittelen MIN FAR. Den planlegges ferdig mot slutten av året.

Hvem kan bidra?

Vi ser for oss en overvekt av mannlige fortellerstemmer, men fortellingene kan også være fortalt av kvinner.

Det er ingen øvre aldersgrense for å delta, mens nedre aldersgrense er satt til 18 år. Bilde og tekst vil bli presentert med navn.

Møter i minoritetsorganisasjoner i høst

I forbindelse med prosjektet vil Reform i løpet av sensommeren og høsten 2016 holde foredrag og innlede til diskusjon om betydningen av omsorgsfulle fedre i aktuelle minoritetsorganisasjoner.

Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses fra rundt en halv til til to timer. Vi ser for oss at vi også rekrutterer intervjuobjekter i disse møtene.

Våre utfordringer til deg og din organisasjon:

  • Ønsker du å bli intervjuet om din far og bidra med din farskapsfortelling i prosjektet?
  • Eller ønsker at vi kommer til din organisasjon, der vi kan få møte dine medlemmer og innlede til en samtale om fedre og farskap?

Ta i så fall kontakt med prosjektleder på telefon 476 51 763 eller send en epost til Ole B. Nordfjell.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon