fbpx
Print Friendly version of featured image

Fagbrosjyre om menn utsatt for vold i nære relasjoner

I 2011 utarbeidet Reform en informasjonsbrosjyre til og om menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Brosjyren er nå på nærmeste delt ut i sitt fulle opplag, og det er behov for flere. Det er dessuten slik at det i dag finnes mye mer forskning og erfaringsbasert kunnskap om menn utsatt for vold enn det gjorde i 2011. Reform ønsker å ta ansvar for dette ved å utarbeide en ny brosjyre, til gratis spredning via papir og nett.

Etterspørselen etter brosjyren fra 2011 viser i seg selv at det er derfor behov for flere brosjyrer. Reform mottar daglig henvendelser fra menn som ønsker hjelp og råd for vold – også vold de selv utsettes fra av partner. Informasjon om hjelpetiltak, juridiske rettigheter og definisjoner av vold er også etterspurt hos fastleger, ved landets

legevaktstasjoner, på helsestasjonene og i det øvrige helsetillbudet. Dette har sammenheng med en økt aksept for at også menn er ofre for vold i nære relasjoner. I takt med at tabuet rundt temaet minsker, minsker også mørketallene. Den nylige gjennomgangen av tilbudet ved krisesentrene viser da også at etterspørselen fra menn øker, og at kapasiteten mange steder er for liten eller for dårlig utbygget. Samtidig viser gjennomgangen at mange fremdeles ikke klar over at menn har et lovregulert hjelpetilbud. Dessverre gjelder dette også offentlig ansatte.

Det er dessuten slik at det i dag finnes mye mer forskning og erfaringsbasert kunnskap om menn utsatt for vold enn det gjorde i 2011. Behovet for en faglig og faktamessig oppdatering av statistikk, voldsdefinisjoner, juridiske rettigheter og hjelpetilbud er derfor stort. Reform ønsker å ta ansvar for dette ved å utarbeide en ny brosjyre, til gratis spredning via papir og nett.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Justisdepartementet.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon