fbpx
Print Friendly version of featured image

En usynlig kjøpergruppe?

Et kartleggingsprosjekt av personer som kjøper seksuelle tjenester av menn og transpersoner

Personer som kjøper sex av menn og transpersoner er en gruppe sexkjøpere vi vet veldig lite om.

Det lille vi vet indikerer at denne gruppen kjøpere kan ha særskilte helseutfordringer. De henvender seg for eksempel ikke nødvendigvis til helsetjenester rettet mot homofile eller bifile, da mange regner seg som heterofile og/eller lever i heterofile parforhold. Mange benytter andre forum for kjøp av seksuelle tjenester enn de tradisjonelle eskortesidene. Og noen kan oppleve utfordringer som skam og stigma knyttet til egen seksualitet.

Økning i kjøp og salg?

Gjennom samtaler Reform har hatt med noen av organisasjonene på prostitusjonsfeltet (gjennomført sommeren 2016) har det kommet frem at antall menn og transpersoner som selger sex har økt de siste årene. Organisasjonene forteller at kvinner i økende grad har begynt å etablere seg som en større kjøpergruppe av menn som selger sex. Det er derfor grunn til å tro at det også er en økning av personer som kjøper seksuelle tjenester av menn og transpersoner.

Kunnskapen om sexkjøpere er likevel mangelfull, og den kunnskapen som finnes kommer ofte fra de som selger sex og sjelden fra kjøperne selv. Vi ser derfor et behov for å innhente mer kunnskap og erfaring om disse gruppenes helserelaterte- og sosiale behov. Dette skal vi gjøre gjennom en todelt kartleggingsprosess: Nettbasert kartlegging og individuelle intervjuer med fagpersoner.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å kartlegge erfaringer og kunnskap om personer som kjøper sex av menn og transpersoner, og hva som er disse gruppenes spesifikke behov og helsemessige utfordringer: Hvem er personene som kjøper sex av menn og transpersoner? Hva er motivasjonen bak sexkjøpet? Hvor lenge har de kjøpt?

Vi ønsker også å tilegne oss kunnskap om hvordan denne gruppa kan nås, med tanke på formidling av informasjon om smitterisiko, samtaletilbud eller veiledning for de som ønsker hjelp til å endre sin praksis. Den innhentede kunnskapen og erfaringene vil videre brukes som grunnlag for å utvikle en metodikk som kan benyttes og deles med andre aktører på feltet, slik som andre organisasjoner på prostitusjonsfeltet og kommunale helseforetak.

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Kristine Bue, kris@reform.no

Prosjektmedarbeidere: Live Mehlum og Daniel Getz

Vi har til sammen syv organisasjoner tilknyttet prosjektet via en referansegruppe:

  • Nadheim
  • ProSentret
  • PION
  • Skeiv Verden
  • Fri
  • FTPN
  • Helseutvalget

Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon