fbpx
Print Friendly version of featured image

En likestilt helsestasjon

I samarbeid med RBUP Øst og Sør og Nord-Fron kommune har Reform pilotert helsesamtaler for nybakte fedre og ikke-fødende foreldre på helsestasjonen. Vi har kartlagt hvordan fedre og ikke-fødende foreldre blir møtt på helsestasjonen, og undersøkt hva som gjøres for å integrere de i omsorgsarbeidet.

Begrenset kunnskap om nybakte fedre

Norske myndigheter har de senere år i økende grad rettet oppmerksomhet mot menn som aktive deltakere i likestillingsprosjektet. Fedrekvoten i foreldrepengeordningen er en klar politisk oppfordring til fedre om å ta aktivt del i omsorgen for egne barn. Hvilke konsekvenser dette har hatt for norske menn i form av endringer i holdninger eller praksis, har vært gjenstand for omfattende forskning de senere årene. Oppmerksomheten om og kunnskapen rundt potensielle utfordringer for menn i relasjon til den nye farsrollen, er derimot begrenset i helsevesenet

Hvorfor helsesamtaler for far?

En integrering av fedre i arbeidsfellesskapet under svangerskap og i barneomsorg kan derfor ses som en del av helsestasjonenes rolle når det gjelder likestilling og styrking av foreldre i familien. I lys av dette, innkalte Reform og Nord-Fron kommune alle fedre i en periode, til en egen helsesamtale i tillegg til den samtalen som allerede tilbys mor. I prosjektet  har helsestasjonen i Nord-Frons tilbud til fedre blitt kartlagt og ansatte har oppdatert seg faglig om fedre. Helsestasjonen har arbeidet aktivt for å tilpasse tilbud slik at fedre og andre ikke-fødende foreldre skal føle seg velkommen. Blant annet ble det laget en brosjyre rettet mot nye fedre og ikke-fødende foreldre i kommunen.

Lanseringsarrangement

Prosjektet ble avsluttet med et lanseringsarrangement i juni 2023. Sendingen rettet seg spesielt mot ansatte på helsestasjoner og til utdanning om helsesykepleie. Her ble Reforms intervjuer med fedrene om deres erfaringer med helsesamtalene presentert. Erfaringer med prosjektet ble også belyst med  innledninger fra ansatte fra helsestasjonen på Nord-Fron og fra prosjektets veileder Ellen Solstad Olavesen (RBUP). Ordfører i Nord-Fron kommune Anne-Marie Olstad  og kommunikasjonssjef i Stiftelsen Dam, Hege Bjørnsdatter Braaten ga kommentarer.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

> Les informasjonsbrosjyren Hvordan kan helsestasjonen inkludere fedre?

> Les prosjektrapporten med anbefalinger “Mange følelser kom ut av munnen min”

> Se lanseringsarrangementet En likestilt helsestasjon

 

For mer informasjon

Prosjektleder: Ole Bredesen Nordfjell
E-post: ole@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon