fbpx
Print Friendly version of featured image

En likestilt helsestasjon

I samarbeid med RBUP Øst og Sør og Nord-Fron kommune skal Reform pilotere helsesamtaler for nybakte fedre og medmødre på helsestasjonen. Vi vil kartlegge hvordan far og medmor blir møtt på helsestasjonen, og undersøke hva som gjøres for å integrere de i omsorgsarbeidet i dag.

Vi vil samle inn data om fedrenes og medmødres opplevelser med helsesamtalene. Resultatet og forslag til forbedringer vil framlegges på et seminar for helsestasjonen som deltar i prosjektet, og som en rapport med anbefalte tiltak. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Begrenset kunnskap om nybakte fedre

Norske myndigheter har de senere år i økende grad rettet oppmerksomhet mot menn som aktive deltakere i likestillingsprosjektet. Fedrekvoten i foreldrepengeordningen er en klar politisk oppfordring til fedre om å ta aktivt del i omsorgen for egne barn. Hvilke konsekvenser dette har hatt for norske menn i form av endringer i holdninger eller praksis, har vært gjenstand for omfattende forskning de senere årene. Oppmerksomheten om og kunnskapen rundt potensielle utfordringer for menn i relasjon til den nye farsrollen, er derimot begrenset i helsevesenet

Hvorfor helsesamtaler for far?

En integrering av fedre i arbeidsfellesskapet under svangerskap og i barneomsorg kan derfor ses som en del av helsestasjonenes rolle når det gjelder likestilling og styrking av foreldre i familien. I lys av dette, ønsker Reform og Nord-Fron kommune å innkalle alle nybakte fedre i en periode på tre måneder, til en egen lavterskel helsesamtale på lik linje med samtaler som allerede tilbys mor. Vi vil kartlegge helsestasjonen i Nord-Frons tilbud til fedre før og etter pilotprosjektet, og også gjennomføre en workshop i forkant av helsesamtalene. I prosjektets sluttfase vil det bli avholdt en oppsummerende workshop.

For mer informasjon

Prosjektleder: Berit Eggebø Næss
E-post: berit@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon