fbpx
Print Friendly version of featured image

DOLACZAC SIE! (Bli med!)

Reform har fått midler av IMDi til å utvikle og gjennomføre integreringsmøter rettet mot mannlige polske arbeidsinnvandrere. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med Caritas Ressurssenter i Oslo.

Prosjektets fulle navn er «DOLACZAC SIE! (Bli med!) Utvikling og gjennomføring av integreringsmøter for mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge».

Integreringsmøtene skal tilbys polske menn i Norge i form av kveldssamlinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Arenaene som benyttes er to menigheter i Den katolske kirke, og Caritas Ressurssenter i Oslo.

Caritas Norge er partner i prosjektet, som skal gjennomføres høsten 2018.

Målsetting
Målsettingen for prosjektet er å gjøre mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og å gi gruppen en grunnleggende forståelse av hvilke rettigheter og muligheter de har i Norge.

Integreringsmøter
Møtenes form vil være en blanding av foredrag, samtaler i plenum og gruppearbeid, og ledes av prosjektgruppen i samarbeid med ressurspersoner i menighetene.

Innholdet vil som hovedregel avholdes på polsk, med bruk av tolkehjelp for innlegg holdt av norsktalende ressurser.

Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets midler til informasjons- og veiledningstiltak for nyankomne innvandrere.

For mer informasjon:
Prosjektleder Are Saastad
Tlf: 917 24 293
Epost: are@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon