fbpx
Print Friendly version of featured image

Dolaczac sie! (Bli med!) 2020

2020: Utvidelse og videreutvikling

Prosjektet er en viderføring av et prosjekt fra 2018. Også i 2020 skal vi gjennomføre integreringsmøter med mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen. I tillegg skal vi utarbeide et metodehefte til bruk i andre organisasjoner, og vi skal produsere informasjonsvideoer.

Reform har mottatt støtte til dette prosjektet fra Inkluderings- og manfoldsdirektoratets (IMDi) tilskuddsmidler til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Caritas ressurssenter i Oslo.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å gjøre mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og vite hvilke rettigheter og muligheter de har, både som far og som arbeidstaker. I tillegg vil vi gjøre hjelpeapparat og andre aktører i bedre stand til å møte gruppen, ved hjelp av metodeheftet og videoene som skal produseres.

Integreringsmøter

Integreringsmøtene skal tilbys polske menn i Norge i form av kveldssamlinger i Oslo, Stavanger, Tromsø og Østlandsområdet på høsten 2020. Arenaene som skal benyttes er menigheter i Den katolske kirke, på ulike arbeidsplasser med en høy andel arbeidsinnvandrere fra Polen og lokalene til Bymisjonssenteret Tøyenkirken i Oslo.

Møtene vil i form være en blanding mellom foredrag, samtaler i plenum og enkelt gruppearbeid. Samlingene vil ledes av prosjektgruppen i samarbeid med ressurspersoner i menighetene og i Kirkens Bymisjon, og ledere og tillitsvalgte i bedriftene. Innholdet vil i hovedsak foregå på polsk, med bruk av tolkehjelp for innlegg holdt av norsktalende ressurser.

Metodehefte

I etterkant av integreringsmøtene vil vi utarbeide et nettbasert metodehefte, basert på erfaringer og kunnskap opparbeidet gjennom prosjektet. Heftet skal kunne benyttes som en mal for andre som ønsker å gjennomføre liknende type samlinger. Metodeheftet skal utformes og distribueres til frivillige organisasjoner, menigheter, helseforetak, hjelpeapparat og bedrifter som er i kontakt med målgruppen.

Videoer

I tillegg skal det produseres tre informasjonsvideoer rettet mot mannlige polske arbeidsinnvandrere, som også vil være nyttig for hjelpeapparatet, og for andre organisasjoner som er i kontakt med målgruppen.

Videoene skal ha temaer knyttet til helse, arbeid og familieliv. Alle videoene vil ha maskulinitet som underliggende tematikk. Til å belyse de ulike temaene vil vi intervjue polske menn som forteller om tematikken fra sitt eget ståsted.

Videoene er ment å kunne benyttes av organisasjoner som er i kontakt med målgruppen, i eget opplæringsøyemed.

For mer informasjon:
Prosjektleder Mali Storbækken
Tlf: 975 70 504
E-post: mali@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon