fbpx
Print Friendly version of featured image

Dolaczac sie! (Bli med!) 2020-21

2020: Utvidelse og videreutvikling

Prosjektet er en viderføring av et prosjekt fra 2018. Også i 2020 og 2021 skal vi gjennomføre integreringsmøter med mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen. I tillegg skal vi utarbeide et metodehefte til bruk i andre organisasjoner, og produsere en informasjonsvideo.

Reform har mottatt støtte til dette prosjektet fra Inkluderings- og manfoldsdirektoratets (IMDi) tilskuddsmidler til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Caritas ressurssenter i Oslo.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å gjøre mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og vite hvilke rettigheter og muligheter de har, både som far og som arbeidstaker. I tillegg vil vi gjøre hjelpeapparat og andre aktører i bedre stand til å møte gruppen, ved hjelp av metodehefte og video.

Integreringsmøter

Høsten 2020 ble integreringsmøtene tilbudt polske menn i Norge i form av en blanding av samlinger og nettmøter en rekke steder i landet: Menigheter i Den katolske kirke, arbeidsplasser med en høy andel arbeidsinnvandrere fra Polen og bant annet Bymisjonssenteret Tøyenkirken i Oslo.

Møtene var en blanding mellom foredrag, samtaler i plenum og enkelt gruppearbeid.

Metodehefte

2021: I etterkant av integreringsmøtene vil vi utarbeide et nettbasert metodehefte, basert på erfaringer og kunnskap opparbeidet gjennom prosjektet. Heftet skal kunne benyttes som en mal for andre som ønsker å gjennomføre liknende type samlinger. Metodeheftet skal utformes og distribueres til frivillige organisasjoner, menigheter, helseforetak, hjelpeapparat og bedrifter som er i kontakt med målgruppen.

Videoer

I tillegg skal det produseres informasjonsvideo rettet mot mannlige polske arbeidsinnvandrere, som også vil være nyttig for hjelpeapparatet, og for andre organisasjoner som er i kontakt med målgruppen.

Videoene skal ha temaer knyttet til helse, arbeid og familieliv. Maskulinitet erunderliggende tematikk. Til å belyse de ulike temaene vil polske menn formidle fra sitt eget ståsted.

For mer informasjon:
Prosjektleder Mali Storbækken
Tlf: 975 70 504
E-post: mali@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon