fbpx
Print Friendly version of featured image

Dolaczac sie! (Bli med!)

Siden 2018 har Reform i tett samarbeid med Caritas ressurssenter i Oslo gjennomført integreringsmøter med mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen. I tillegg har vi utarbeidet et metodehefte til bruk i andre organisasjoner, og en informasjonsvideo til menn fra Polen som arbeider i Norge. I 2022 skal vi holde workshops med ulike arbeidsplasser i Norge med høy andel ansatte fra Polen, for å øke samholdet mellom de ansatte og bidra til større integrering av gruppen. 

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å gjøre mannlige arbeidsinnvandrere fra Polen i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og vite hvilke rettigheter og muligheter de har, både som far og som arbeidstaker. I tillegg vil vi gjøre hjelpeapparat og andre aktører i bedre stand til å møte gruppen, ved hjelp av metodehefte og video.

Integreringsmøter

Siden 2018 har integreringsmøtene blitt tilbudt polske menn i Norge i form av en blanding av samlinger og nettmøter en rekke steder i landet: Menigheter i Den katolske kirke, arbeidsplasser med en høy andel arbeidsinnvandrere fra Polen og bant annet Bymisjonssenteret Tøyenkirken i Oslo.

Møtene var en blanding mellom foredrag, samtaler i plenum og enkelt gruppearbeid.

Metodehefte

Vi har utarbeidet et nettbasert metodehefte, basert på erfaringer og kunnskap opparbeidet gjennom prosjektet. Heftet skal kunne benyttes som en mal for andre som ønsker å gjennomføre liknende type samlinger. Metodeheftet er utformet og distribueret til frivillige organisasjoner, menigheter, helseforetak, hjelpeapparat og bedrifter som er i kontakt med målgruppen.

Video

I tillegg har vi produsert en informasjonsvideo rettet mot mannlige polske arbeidsinnvandrere, som også vil være nyttig for hjelpeapparatet, og for andre organisasjoner som er i kontakt med målgruppen. Videoene tar opp temaer knyttet til helse, arbeid og familieliv.

Maskulinitet er underliggende tematikk. Vi har også utarbeidet en nettside med detaljert informasjon på polsk, om seer har behov for mer kunnskap. Gå til siden her: https://reform.no/przylacz-sie/.

Prosjektet er støtte med midler fra Inkluderings- og manfoldsdirektoratets (IMDi).

For mer informasjon:

Prosjektleder Mali Storbækken
Tlf: 975 70 504
E-post: mali@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon