fbpx
Print Friendly version of featured image

Barbershops om menn og likestilling

I dette prosjektet har vi fått midler av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet til å holde såkalte barbershops i forbindelse med Mannsdagen den 19. november. Temaet er menn og likestilling og holdes for ulike bedrifter spredt utover i Norge.

Betegnelsen Barbershop spiller på gamle dagers barbersalonger, der menn møttes for å få sitt hår og skjegg pleiet, men der de også snakket åpent sammen. I forbindelse med et Barbershop-arrangement i København i regi av den islandske regjeringen i høst, uttalte utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson dette:

«Barbershops are known to be a safe place for men to speak freely and be more open about what is on their mind, much like the locker room. Let’s bring the discussion here, let’s talk amongst ourselves about what we can bring to the table, how we can play an integral part in the movement of change, be champions of HeForShe.»

Målsetting
Målsettingen er å bevisstgjøre ansatte og ledere i næringslivet om menns rolle i likestillingen, og menns likestillingsutfordringer.

Det vil avholdes en barbershop per bedrift, av en halv dags varighet (kl 9 – 12). Det tas sikte på mellom 80 – 100 deltakere på hvert sted, noe som også fordrer bedrifter av en viss størrelse.

Temaer:
Temaene den enkelte barbershoppen skal konsentere seg om, velges ut i samarbeid mellom Reform og representanter for den enkelte bedriften. Her en noen av de mest aktuelle temaene, der minst to velges til den enkelte barbershoppen:

  • Menn og helse: Hva er menns spesifikke helseutfordringer? Hvordan tar menn vare på helsa si? Har bedriften egne helseutfordringer som ikke tas godt nok tak i?
  • Vold og seksuell trakassering: Hva er seksuell trakassering? Hva er akseptabel opptreden? Hvordan bevisstgjør vi oss temaet – og hvordan bekjemper vi seksuell trakassering på vår bedrift?
  • Farskap og familie: Hva betyr fedre for barna – og hva gir et aktivt farskap menn? Hvordan legges det til rette for fedres delatekelse i familien i vår bedrift?
  • Minoritetsutfordringer (funksjonsnedsettelser, etnisitet, LHBTI, alder): Hvordan bevisstgjør vi oss på disse temaene, og hvordan møter vi minoriteter i vår bedrift?

Ønsker din bedrift å delta? Ta kontakt med oss!

Kontakt:
Prosjektleder Are Saastad
Tlf: 917 24 293
Epost: are@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon