fbpx
Print Friendly version of featured image

Sommerflørt?

En workshop om grensesetting og seksuell trakassering for ungdom på sommerleir.

Gjennom å utvikle og gjennomføre workshops om seksuell trakassering for ungdom på sommerleir, ønsker Reform i samarbeid med Kun Senter for likestilling å nå et stort antall unge mennesker direkte – og stimulere til økt bevissthet i befolkningen.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet baserer seg på Reform – ressurssenter for menn og KUN Senter for likestilling sine erfaringer med kjærestevoldproblematikk og seksuell trakassering i skolen og for konfirmanter, og vår felles kompetanse på formidling til ungdom. Vi vet fra forskning at seksuell vold er et betydelig samfunnsproblem, og at yngre voksne er mer utsatt enn eldre.

I Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress sin rapport fra februar 2014, ble det dokumentert at halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt hadde opplevd overgrepet før fylte 18 år. I en annen undersøkelse gjennomført av NOVA i 2007 rettet mot avgangselever i videregående skoler, framkom det at hver femte jente og hver tiende gutt har vært utsatt for seksuelle overgrep, herunder seksuell trakassering.

Vi ønsker å bidra til det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering ved å bidra til økt kunnskap og refleksjon. Ved bevisstgjøring av ungdom, formidling av kunnskap og gjennom dialog og refleksjonssamtaler vil vi arbeide for et trygt og godt oppvekstmiljø for ungdom.

Les erfaringsrapporten fra prosjektet her.

Prosjektet er støttet med midler fra Ekstrastiftelsen.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon