fbpx

Prosjekt Stopp kjærestevolden: Om å være en god kjæreste

ungt parI høst lanserer Reform prosjektet «Stopp kjærestevolden». Det er et undervisningsopplegg for konfirmanter med mål å forebygge og bekjempe vold i parforhold mellom ungdom.

“Stopp kjærestevolden” vil i første omgang være et pilotprosjekt i Tunsberg bispedømme.

– Menighetene i bispedømmet fikk tilbud om dette opplegget i forkant av høstens konfirmasjonsundervisning. Vi er blitt meget positivt mottatt, sier prosjektleder Live Mehlum i Reform.

Tidlig forebygging

Det store flertallet av 15-åringene konfirmerer seg, og i denne alderen begynner ungdom å teste grenser, få sin første kjæreste og antagelig også kjenne på følelser som forelskelse, begjær og sjalusi. I “Stopp kjærestevolden”  vil temaer som respekt, likeverd og grenser bli tatt opp.

– Den siste rapporten fra Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress avdekket at halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt hadde opplevd overgrepet før fylte 18 år. Vi vet at overgriperne første og fremst er venner, bekjente, kolleger eller kjærester og partnere. Konfirmasjonsalderen er en ideell tid å begynne å jobbe forebyggende på, sier Mehlum.

Refleksjon og dialog

Hun forteller at undervisningsopplegget, som har mottatt prosjektstøtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, ikke minst vil ta opp utfordringene i det å være kjærester når man er ungdom. Tanken er å skape bevisstgjøring, formidle kunnskap om vold og voldens konsekvenser og å gi rom for diskusjoner og refleksjonssamtaler.

– Tankeprosessene dette vil sette i gang, og de trygge omgivelsene det skjer i, vil være viktig i det forebyggende arbeidet. Det er et poeng at gutter og jenter deltar sammen i diskusjonene og meningsutvekslingene for å kunne skape forståelse og respekt mellom kjønnene, sier Mehlum.

Nasjonalt og konfesjonsløst

Reform har som mål at dette første tilbudet til konfirmanter i Den norske kirke etter hvert kan gjøres nasjonalt. Undervisningen vil også kunne tilpasses konfirmasjonsopplegg i regi av andre tros- og livssynssamfunn.

– Reform ønsker å være en nytenkende bidragsyter i arbeidet for å forebygge vold blant ungdom. Vi har tro på dette prosjektet og gleder oss til å sette i gang, avslutter Live Mehlum.

 

Les mer:

Om Reforms arbeid mot kjærestevold
Nasjonal omfangsundersøkelse fra NKVTS
Nyhetssak fra Kilden informasjonssenter for likestilling

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon