fbpx

Prosjekt om å få flere menn i helse blir landsomfattende

Reform_Far_gjr_mangfold_s_12Regjeringen ønsker nå å gjøre prosjektet “Menn i helse” til et landsomfattende prosjekt. Reform er stolte at vi har vært med på å få dette til – i godt samarbeid med Trondheim kommune.

 

 

Kongsideen vår da Reform var med å utvikle og starte opp prosjektet i 2010 var:

  • Å henvende seg til flere enn unge menn; spesielt til voksne menn som tenke seg ny jobb, til menn som opplever at det å bidra direkte i andre menneskers liv gir en bedre hverdag. 
  • Senke tersklene til å prøve ut en jobb ved at det er en kort praksisperiode.

Resten er historie. I samarbeid spesielt med Nav i Sør-Trøndelag er nå rekrutteringen i Trondheim kommune blitt standardisert. Og 30 menn skal nå først i praksis og deretter starte opp utdanning som helsefagarbeider. Mer om prosjektet kan leses her www.mennihelse.no

Dette skriver regjeringen i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg om prosjektet:

«2.4.5 Menn i helse og omsorg    Menn representerer kanskje den største ubenyttede ressurs i omsorgstjenesten. Det er urealistisk å tenke seg at framtidas omfattende omsorgsoppgaver vil kunne løses uten at den mannlige halvpart av befolkningen i større grad lar seg rekruttere til helse- og omsorgsyrkene og inntar omsorgsarenaen.    Trondheim kommune har gjort et av de mest vellykkede forsøk på å rekruttere menn til omsorgssektoren. Der står menn nå i kø for å prøve ut helse- og omsorgsarbeid i hjemmetjenester og sykehjem som framtidig arbeidsplass og levevei. Regjeringen ønsker å bygge videre på erfaringene fra Trondheim kommune og gjøre Menn i helse og omsorg til et landsomfattende prosjekt. Samtidig inviteres kommuner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner til å sette rekruttering av menn høyt på sin dagsorden og gjennom sitt innovasjonsarbeid komme opp med tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassene i helse- og omsorgssektoren.»

Reform ser fram til fortsettelelsen av prosjektet Mennihelse og vil bidra aktivt til dette arbeidet. Utvidelsen av prosjektet kan bidra til en endring av holdning til arbeid i pleie og omsorg. – At menn flest tenker at det i sektoren er interessante og spennede jobber.

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon