fbpx

Rapport: Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme

Med støtte fra Nordisk Ministerråd har Reform har samlet 25 nordiske eksperter og utarbeidet ti konkrete anbefalinger til tiltak mot voldelig og trakasserende antifeminisme og høyreekstremisme.

Ekspertseminaret er det første som har tatt for seg antifeminisme og ekstremisme i en nordisk sammenheng.

– Tiltakene vi anbefaler skal motvirke anti-feministisk vold, voldstrusler og trakassering. Antifeminisme er ikke et isolert fenomen, den finnes både innen rasistiske og islamofobe miljøer, og innen radikal islam, sier Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

Det skal selvsagt være greit å mene hva man vil om feminisme og likestilling, men i et demokratisk samfunn må meninger uttrykkes i akseptable former.

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh (SV) mottok onsdag 13. mars rapporten på vegne av den norske regjeringen.

Blant deltakerne på ekspertseminaret var den svenske forskeren Mattias Gardell, som også vitnet i terrorrettssaken etter 22. juli, avdelingsleder i danske PST, Anja Dalgaard-Nielsen, seniorrådgiver ved det Kriminalitetsforebyggende råd Arnt-Even Hustad, ekstremismeekspert på Antirasistisk Senter, Shoaib Sultan, forfatter og ledende svensk feminist Maria Sveland og Cora Alexa Døving fra Holocaustsenteret i Norge.

– Rapporten vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for organisasjoner, institusjoner, politiet og politikere som arbeider helhetlig med høyreekstremisme og antirasisme, sier Are Saastad.

Rapporten peker også på hvilke maskulinitetsidealer og kvinnesyn som finnes innen ekstreme ideologier, og diskuterer forholdet mellom antifeminisme og andre former for motstand mot det likestilte og inkluderende samfunn, som fremmedfiendtlighet, islamofobi og høyreekstremisme.

> Les rapporten Hvordan motarbeide antifeminisme og fremmedfiendlighet

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon